Prečo sú ženy tak často portrétované ako symbol zla alebo slabosti?

Slovo na úvod: Nasledujúci text v žiadnom prípade netvrdí, že ženy sú tým horším pohlavím. Takto sa uvažovať nemôže. Príroda totiž dobre vie, prečo to takto zariadila. Dúfam tiež, že je každému jasné, čo je to priemer ako aj existencia Gaussovej krivky. Taktiež by malo byť jasné, že len blázni by dnes volali po návrate nejakého “antického” alebo “stredovekého” patriarchátu či nebodaj toho moslimského. Absolútne nič také nechcem. Text rieši históriu a evolúciu, nie politické riešenie aktuálnych problémov. Každopádne tu je odpoveď na otázku nadpisu:

Pokračovať v čítaní článku “Prečo sú ženy tak často portrétované ako symbol zla alebo slabosti?”