Haploskupiny Európy

Našiel som zopár pekných máp, ktoré ukazujú približné rozdelenie Európanov.

1.Širšia mapa

Ako vidíte strední a východní Indo-európania, vrátane Slovákov, patria do haploskupiny R1a. Niekto by ju možno označil aj za slovanskú haploskupinu.

2. Užšia mapa

Tu už vidíme užšie rozdiely. Mapka nám ukazuje dominantnú haploskupinu s viac ako 30% prítomnosťou. Jasne môžeme vidieť rozdiel medzi stredoeurópskym priestorom a východo-slovanským (Poliaci, Ukrajinci, Rusi).

3. Výsledná etno-genetická mapa Európy

Oblasť Česka, Slovenska a Maďarska môžeme označiť ako slovansko-germánsky priestor.

O tom, ako katolícka cirkev pomáha islamizovať Európu

Pohľad na horiacu katedrálu určite pohol s mnohými. Nech už to so spálením Notre Dame bolo akokoľvek, tak kresťania môžu kľudne túto udalosť interpretovať ako Božie varovanie. Posolstvo je tu jasné: Boh je sklamaný svojou cirkvou a v istom zmysle ju teda opúšťa. A odkomunikuje to spálením jedného z jej najväčších a najznámejších chrámov.

Pokračovať v čítaní článku “O tom, ako katolícka cirkev pomáha islamizovať Európu”

Propertarián Curt Doolittle o Slovanoch

Umm. Nemôžem zhodnotiť Slovanov ako jednu skupinu. Môžem ich rozdeliť na západných (Poliaci a západní Ukrajinci), východných (Rusi) a južných (starí Európania).

Pokiaľ ide o západných Slovanov, tak na nich nie je čo kritizovať. Môžeme ich len požiadať, aby pokračovali vo formovaní západo-slovanskej civilizácie spájaním slovanských krajín oddelene od germánskeho, mediterráneho a ruského sveta. Môj výskum mi hovorí, že Poľsko by časom malo byť hneď za Nemeckom.

Keďže Rusi využívali literatúru a neboli zapojení do “filozofie” alebo “novej teológie” či “pseudovedy” a vzhľadom k tomu, že ruská literatúra reprezentuje konečnú literatúru “kresťanskej ríše”, je pomerne ťažké kritizovať Rusov z argumentačnej perspektívy. (Musím však spomenúť zvláštnu ruskú zaujatosť mágiou, pseudovedou a konšpiračnými teóriami).

Problém s Rusmi nie je v tom,  že chcú obnoviť ortodoxnú civilizáciu a vrátiť Byzanciu do kresťanských rúk, ale v tom, že obsadili východnú Európu, nerozvinuli strednú triedu a nevyvinuli dôveryhodný byrokratický systém a súdny systém, ktorý by bránil ľudí pred oligarchami a štátom. Prebieha tu v tomto smere istý progres, ale bude si to vyžadovať generáciu alebo dve, pokiaľ tu nebudú nejaké ďalšie prekážky. Predovšetkým, ruský odpor voči demokracii a ich úspech v obmedzení židovského vplyvu posunul Rusko na cestu, ktorá je superiórna oproti Západu. Ale podobne ako východná Európa, i Rusko potrebuje čas.

Južní Slovania v starej Európe (Byzancia) sú skôr zvláštni z dôvodov, ktorým stále dobre nerozumiem.

Autor: Curt Doolittle

Sú Rusi súčasťou Západu?


autor: Curt Doolittle

  1. Rusi sú určite etnicky Európanmi, a minimálne tí z južného Ruska a Ukrajiny, etnicky najčistejšími Európanmi.
  2. Rusi sú árijci (čo je kultúrna tradícia)
  3. Rusi sú kresťania
  4. Ruština patrí k slovanskej vetve indoeurópskych jazykov

Avšak

Rusi si neprešli fázou (a) osvietenstva, (b) renesancie (c) rozvoja strednej triedy a (d) vývojom právneho štátu, ktorý podporuje ekonomiku strednej triedy.

Dôvodom bolo dobytie Mongolmi, ktoré spôsobilo, že ruské územie sa stalo viac nepriateľsky založené k obchodu (chýbali obchodné trasy) ako zvyšok Európy (podobne ako dnešná Kanada).

Rusi boli uvrhnutí do tvrdého nevoľníctva a oslobodení až v 19.storočí, aby sa následne vrátili do sovietskej (komunistickej) verzie nevoľníctva. Až nedávno sa vydali na cestu smerom k vybudovaniu strednej triedy. Avšak len čo sa dostali na túto trajektóriu, určité (((proti-ruské))) menšiny začali opäť zneužívať ľudí a bol to až Putin, ktorý zastavil toto predátorstvo. (Takže toto sú dôvody pre ruskú preferenciu pre silu a nedôveru voči liberalizmu).

Komunisti boli úspešní v industrializácii krajiny, ale neboli schopní transformovať ich (skorumpovanú) byrokraciu smerom k vláde strednej triedy, tak ako to postupne robia Číňania.

Komunisti však boli úspešní v zachovaní rodiny ako základnej inštitúcie. Navyše, vo väčšine prípadov, ruské vzdelávanie je dnes na tom lepšie ako na Západe. Existuje tu však asymetria medzi ruskou kultúrou a vzdelaním (ktoré je superiórne) a západným obchodom a obchodným právom (ktoré je superiórne oproti ruskému).

Máme tendenciu robiť návrhy “všetko alebo nič”, ale ide o chybu. Optimum predstavuje zmes americkej, ruskej a nemeckej kultúry. Ideál je kombinácia americkej inovácie a zmyslu pre risk, disciplinovanej nemeckej produkcie a intolerantného ruského konzervativizmu.

Osobne ich milujem. Čím viac maskulínni a femínni a viac intolerantní a tradiční, tým lepšie.