O popularite okultizmu v Rusku

Putinovo Rusko je dnes v konzervatívno-alternatívnom priestore často popisované ako krajina zažívajúca kresťanský revival po rokoch boľševickej diktatúry a s ňou spojeného nanúteného ateizmu. Je pomerne známe, že Putinova vláda sa snaží o úzku spoluprácu s pravoslávnou cirkvou, ktorá sa dnes v Rusku teší privilegovanému postaveniu.

Vieme, že Rusko sa v pravicovej alternatíve zvykne predstavovať ako Nový Rím – kresťanská ríša, ktorá má chrániť tradičné hodnoty a predstavovať alternatívu voči sekularizmu a liberalizmu morálne rozloženého Západu. Zároveň platí, že sa pomerne často dočítame v alternatívnom priestore o odhalení západných elít ako okultistov či satanistov.

Ale do akej miery sa táto predstava o kresťanskom Rusku zakladá na realite? Na Delskom potápačovi vyšiel preklad článku od Roberta Hamptona, ktorý predstavu Ruska ako “záchrancu tradičných hodnôt” rozbíja tvrdými dátami. Šokujúca je predovšetkým úroveň rozvodovosti, potratovosti, alkoholizmu, samovražednosti, ale napr. aj výskytu HIV. [1]

Ešte zaujímavejšie sú však ruské postoje k okultizmu, ktoré sú na údajne “baštu kresťanských hodnôt” vskutku pozoruhodné. Okultizmus je v skutočnosti veľmi populárny v Rusku. Zaujímavé info nám napr. prináša článok pod názvom “Ruská bizarná posadnutosť mágiou a okultizmom”, v ktorom sa dočítame nasledovné:

Moderné Rusko je očividne ohniskom okultnej aktivity. Nedávne reporty odhadujú, že ruský telekinetický priemysel má hodnotu od 15 miliónov do 2 miliárd dolárov. Nejde o super spoľahlivé počty, ale to že vôbec existujú naznačuje záujem o okultizmus v Rusku. Nová kniha od novinára Marca Bennettsa mapuje rozsah tohto fenoménu – a dôvody za ním.

Vo svojom tweete , ktorým propaguje svoju knihu, Bennetts spomína príbehy o Kremľom sponzorovaných okultných “vzkrieseniach” mŕtvoly za 1500 dolárov a mestských čarodejniciach, ktoré majú na sebe príliš veľa make-upu. Jeho predchádzajúce správy sa venovali ruskému okultnému undergroundu, podobne ako tento jeho článok v magazíne Sabotage, ktorý vyšiel minulý rok a ktorý obsahuje obdobne bláznivé príbehy:

  • O mestských halách, ktoré kedysi hostili stretnutia komunistickej strany a dnes sa v nich schádzajú mágovia “vyzbrojení” spiritualistickými tabuľkami (tzv. ouija), ktorými sa snažia privolať ducha Lenina.
  • O čarodejnici z Moskvy, ktorá prisľúbila, že jej “zmes psychických a magických schopností, ktoré doteraz neboli pre vedu známe”, pomôžu klientovi pri jeho propagácii (s maximálne šesťročnou zárukou).
  • O tom, že od r. 2008 ruská vláda požaduje oficiálnu licenciu pre poskytovanie akýchkoľvek služieb označených ako “mágia”. Inými slovami, ruský štát formálne udeľuje licencie mágom, ako aj všetkým kúzelníkom, čarodejniciam, veštcom a obdobným postavám, ktoré chcú zarábať na tom, že uskutočňujú mágiu. Ale nevyžaduje licenciu na reklamu “paranormálnych” služieb.

Prečo je okultizmus v Rusku tak rozšírený?

Základné vysvetlenie, ktoré ponúka Bennets a iní súvisí s pádom komunizmu. Od postupného rozpadu Varšavského paktu, ktorý začal v 80-tych rokoch, sa veľké počty Rusov obrátili na okultné a spirituálne presvedčenia, aby tak nahradili ideologickú prázdnotu, ktorú zanechal pád komunizmu.

Vezmite si napr. liečiteľa vierou Anatola Kašpirovskeho, ktorý sa prvýkrát stál slávnym v r. 1989. Kašpirovský apeloval na svojich divákov, aby umiestnili hrnce a panvice naplnené vodou vedľa ich televízorov počas jeho šou, tak aby ich obsah mohol byť nabitý liečivými účinkami vďaka tomu, že budú vystavené vlnám telepatickej energie, píše korešpondent stanice Rádio Slobodná Európa Tom Balmforth pre Russia Profile. Podľa Balmfortha prieskum z r. 1990 ukázal, že až 52,3% respondentov verilo tomu, že Kašpirovského techniky môžu vyliečiť choroby.

Bennetts píše, že Kašpirovský začal opäť vykonávať masové uzdravenia od r. 2010, napriek obvineniam, že jeho hypnotické sedenia dohnali stovky, ak nie tisícky, ľudí k šialenstvu. A Kašpirovský je len jeden človek. Podľa Bennettsa, ktorý o tomto fenoméne spravil rozsiahly výskum, je takýchto šarlatánov a sektárov v Rusku mimoriadne veľa.

Bennetts uvádza údaje Ruskej akadémie vied podľa ktorej v krajine funguje okolo 800 000 okultistov, mágov a ľudových liečiteľov v porovnaní so 640 000 doktormi. Podľa odhadov až 67% ruských žien niekedy vyhľadalo pomoc ľudového liečiteľa, mága či veštca. V prípade mužov bolo tomu tak u 1 zo 4.

Aj článok zo Sunday Times uvádza, že Rusko má dnes viac ľudových liečiteľov než reálnych doktorov, pričom obrovské množstvo ľudí v Rusku verí tomu, že ich problémy môžu byť vyriešené mágiou.

Benetts ďalej píše:

“Ruská posadnutosť okultizmom má tiež svoje hlbšie historické korene. Vo svojej kľúčovej štúdií ruskej ľudovej kultúry pod názvom “Blázon Ivan”, sovietsky disident Andrei Sinyavsky podrobne popisuje všadeprítomnú vieru v mágiu, poveru a pohanských bohov prítomnú za vlády cára, ako aj širokú popularitu čarodejníkov a ľudových liečiteľov. V “starom Rusku” takmer každý niekedy vyhľadal magickú pomoc, píše Sinyavsky. “Mágia bola používaná na dennej báze”.

Napriek tomu, že takáto viera sa počas sovietskej éra dostala do undergroundu, manifestácie ruskej okultnej mánie neboli nezvyčajné ani počas komunizmu. V r. 1920, čiže 3 roky po tom, čo boľševici uchopili moc, si Čeka (predchodca KGB) vytipovala stretnutia okultistov na okraji Petrohradu. Podľa biofyzika Alexandra Chizhevkeho, ktorý bol svedkom akcie Čeky, dôstojníci vtrhli do budovy a zatkli okultistov uprostred ich pokusu kliatby na Vladimíra Lenina, Jozefa Stalina a Leona Trotskeho tým, že sústredili svoje myšlienky na fotky sovietskych lídrov. Títo okultní “atentátnici” boli okamžite zastrelení.

Ale neboli to len nepriatelia Kremľa, ktorí sa pokúšali zneužiť okultné sily v prvých rokoch sovietskej vlády. V 20-tych a 30-tych rokoch sa boľševici šikovne prispôsobili vidieckym okultným praktikám a symbolike, s ktorými boli oboznámení novo urbanizovaní roľníci. Propagandistické plagáty a slogany odkazovali na “nečisté sily” a “očistné” obrady. Lenin bol dokonca ešte priamejší a svojich protivníkov odsudzoval ako “upírov”. Autor Bernice Glatzer Rosenthal vo svojej priekopníckej knihe “Okultizmus v ruskej a sovietskej kultúre” píše, že boľševici možno neverili v svet mágie – a dokonca ju často odsudzovali – ale napriek tomu “inkorporovali” okultné a kvázi-okultné myšlienky do svojej mytológie, ktorú vykonštruovali okolo Lenina a Stalina. “

A napokon za zmienku stojí aj známy ruský mysliteľ Alexander Dugin – človek, ktorý
bol v istom čase poradcom samotného Putina. Dugin mal a má prístup k ruským elitám a celkovo je v Rusku veľmi vplyvný. Často sa objavuje aj v mainstreamovej televízii. Jeho knihy sú celkom čítané aj ľuďmi z ruskej vlády a z armády. Jednoznačne ide o „veľké zviera“ a jeho ideologický vplyv je nespochybniteľný.

Zaujímavosťou je, že Dugin bol, alebo aj stále je, thelemita, aspoň do istej miery. Aleister Crowley patrí k jedným z jeho inšpiračných zdrojov. Crowley je samozrejme veľmi komplexný prípad. Bližšie som ho rozoberal v tomto mojom texte.

Napriek tomu, že mnohí Crowleyho dnešní obdivovatelia budú konvenční liberálni humanisti až “slniečkári”, tí, ktorí naozaj pochopili jeho filozofiu dobre vedia, že v skutočnosti volal po deštrukcii liberálneho humanizmu. Crowley mal afinitu k extrémnym ideológiám a páčil sa mu rovnako komunizmus ako i národný socializmus, alebo ich minimálne vnímal ako inšpiratívne.

To čo sa mu na týchto (pre niekoho možno kontradiktórnych, hoci v skutočnosti v mnohom nie – v oboch prípadoch ide o moderné formy populizmu) ideológiách predovšetkým ľúbilo bolo ich násilie, resp. násilný spôsob prevratu spoločnosti (samozrejme, že mu imponovali aj ich anti-kresťanské tendencie a celkovo spoločensky subverzívne implikácie oboch týchto hnutí). Crowley tiež veľmi opovrhoval demokraciou, ktorú popisoval ako „imbecilný a odporný kult slabosti“. Duginov prístup v jeho 4. politickej teórii sa zdá byť obdobný.

Dugin z r. 1995 počas zvláštneho rituálu čítajúc pasáže z Crowleyho
DCCCXIII vel ARARITA, posvätnej knihy Thelemy.

Záver

Je pravdou, že náboženská viera išla v Rusku po páde ZSSR hore, ale predstavy o nejakom hromadnom kresťanskom revivali sú prehnané. [2] Rovnako platí, že v Rusku prevláda istá spoločensky konzervatívna kultúra, ktorá sa najviac odráža vo vzťahu k LGBT a “džendžer” otázkam (avšak základná pravda je taká, že spoločnosti neupadajú kvôli nejakej drobnej minorite sexuálnych abnormálov, ale vtedy, keď sa heterosexuálna majorita začne oddávať dekadencii a odmieta mať rodinu a deti: a to sa presne deje aj v Rusku).

Široko rozšírený záujem o veci okultné a dôvera v mágiu môže indikovať nielen svojské chápanie kresťanstva a “vyberanie si odrobiniek”, ale aj spoliehanie sa na to, že “problémy zázračne vyrieši niekto druhý”, čo podľa niektorých autorov môže súvisieť i so silnou dôverou v štát, v prenášaní zodpovednosti na štát, ako to bol “homo sovieticus” dlho naučený. Tak či onak naratív o Rusku ako nejakom novodobom “kresťanskom spasiteľovi” oproti dekadentnému Západu je potrebné začať brať s rezervou.

Poznámky:

[1] V r. 2016 napr. zomrelo v Rusko na AIDS 31 000 ľudí, kým v početnejšej Európe bol počet úmrtí okolo tisíc. Podľa oficiálnych štatistík (ktoré môžu podhodnocovať) dnes žije v Rusku takmer milión HIV pozitívnych ľudí, z ktorých cca len 300 000 podstúpilo nejakú liečbu. Svoju rolu pri týchto šokujúcich číslach zohráva aj rozšírená predstava, že západné lieky na AIDS v skutočnosti ľudí zabíjajú, čo je vraj úmysel skazeného Západu vykynožiť Rusov. Zaujímavým faktom je i to, že hoci je AIDS v Rusku považovaný za chorobu homosexuálov a narkomanov, tak HIV vírus sa šíri v tejto krajine, podobne ako v Afrike, najčastejšie heterosexuálnym stykom. (Link)

[2] K pravosláviu sa síce hlási dnes 71% Rusov, ale iba 6% z nich chodí pravidelne do kostola. Iba pre 15% obyvateľov Ruska zohráva náboženstvo dôležitú úlohu v ich živote a 18% sa ich denne modlí. Iba 26% Rusov je pevne presvedčených o Božej existencii. Oproti tomu chodí v liberálnej a slobodomurárskej Amerike každú nedeľu do kostola 47% Američanov a pre 68% z nich hrá náboženstvo veľmi dôležitú úlohu v živote. 80% Američanov je tiež pevne presvedčených o existencii Boha. (Link) (Link)

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=-zJGQ08ur_s

Odporúčaný článok: Čierna mágia na Červenom námestí, Marc Bennetts

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s