Prečo moslimovia oceňujú právo šaría?

Skôr než začneme diskusiu na túto tému, musíme pochopiť, že islamská civilizácia, mimo bývalého ZSSR, je veľká, chudobná, pomerne ignorantská a beznádejne ignorantská voči tomu, čo označujeme ako “vedecké myslenie” (alebo dokonca len inžinierstvo), pričom jej úroveň negramotnosti sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 60%.

Pokračovať v čítaní článku “Prečo moslimovia oceňujú právo šaría?”

Haploskupiny Európy

Našiel som zopár pekných máp, ktoré ukazujú približné rozdelenie Európanov.

1.Širšia mapa

Ako vidíte strední a východní Indo-európania, vrátane Slovákov, patria do haploskupiny R1a. Niekto by ju možno označil aj za slovanskú haploskupinu.

2. Užšia mapa

Tu už vidíme užšie rozdiely. Mapka nám ukazuje dominantnú haploskupinu s viac ako 30% prítomnosťou. Jasne môžeme vidieť rozdiel medzi stredoeurópskym priestorom a východo-slovanským (Poliaci, Ukrajinci, Rusi).

3. Výsledná etno-genetická mapa Európy

Oblasť Česka, Slovenska a Maďarska môžeme označiť ako slovansko-germánsky priestor.

O tom, ako katolícka cirkev pomáha islamizovať Európu

Pohľad na horiacu katedrálu určite pohol s mnohými. Nech už to so spálením Notre Dame bolo akokoľvek, tak kresťania môžu kľudne túto udalosť interpretovať ako Božie varovanie. Posolstvo je tu jasné: Boh je sklamaný svojou cirkvou a v istom zmysle ju teda opúšťa. A odkomunikuje to spálením jedného z jej najväčších a najznámejších chrámov.

Pokračovať v čítaní článku “O tom, ako katolícka cirkev pomáha islamizovať Európu”

Propertarián Curt Doolittle o Slovanoch

Umm. Nemôžem zhodnotiť Slovanov ako jednu skupinu. Môžem ich rozdeliť na západných (Poliaci a západní Ukrajinci), východných (Rusi) a južných (starí Európania).

Pokiaľ ide o západných Slovanov, tak na nich nie je čo kritizovať. Môžeme ich len požiadať, aby pokračovali vo formovaní západo-slovanskej civilizácie spájaním slovanských krajín oddelene od germánskeho, mediterráneho a ruského sveta. Môj výskum mi hovorí, že Poľsko by časom malo byť hneď za Nemeckom.

Keďže Rusi využívali literatúru a neboli zapojení do “filozofie” alebo “novej teológie” či “pseudovedy” a vzhľadom k tomu, že ruská literatúra reprezentuje konečnú literatúru “kresťanskej ríše”, je pomerne ťažké kritizovať Rusov z argumentačnej perspektívy. (Musím však spomenúť zvláštnu ruskú zaujatosť mágiou, pseudovedou a konšpiračnými teóriami).

Problém s Rusmi nie je v tom,  že chcú obnoviť ortodoxnú civilizáciu a vrátiť Byzanciu do kresťanských rúk, ale v tom, že obsadili východnú Európu, nerozvinuli strednú triedu a nevyvinuli dôveryhodný byrokratický systém a súdny systém, ktorý by bránil ľudí pred oligarchami a štátom. Prebieha tu v tomto smere istý progres, ale bude si to vyžadovať generáciu alebo dve, pokiaľ tu nebudú nejaké ďalšie prekážky. Predovšetkým, ruský odpor voči demokracii a ich úspech v obmedzení židovského vplyvu posunul Rusko na cestu, ktorá je superiórna oproti Západu. Ale podobne ako východná Európa, i Rusko potrebuje čas.

Južní Slovania v starej Európe (Byzancia) sú skôr zvláštni z dôvodov, ktorým stále dobre nerozumiem.

Autor: Curt Doolittle

Sú Rusi súčasťou Západu?


autor: Curt Doolittle

  1. Rusi sú určite etnicky Európanmi, a minimálne tí z južného Ruska a Ukrajiny, etnicky najčistejšími Európanmi.
  2. Rusi sú árijci (čo je kultúrna tradícia)
  3. Rusi sú kresťania
  4. Ruština patrí k slovanskej vetve indoeurópskych jazykov

Avšak

Rusi si neprešli fázou (a) osvietenstva, (b) renesancie (c) rozvoja strednej triedy a (d) vývojom právneho štátu, ktorý podporuje ekonomiku strednej triedy.

Dôvodom bolo dobytie Mongolmi, ktoré spôsobilo, že ruské územie sa stalo viac nepriateľsky založené k obchodu (chýbali obchodné trasy) ako zvyšok Európy (podobne ako dnešná Kanada).

Rusi boli uvrhnutí do tvrdého nevoľníctva a oslobodení až v 19.storočí, aby sa následne vrátili do sovietskej (komunistickej) verzie nevoľníctva. Až nedávno sa vydali na cestu smerom k vybudovaniu strednej triedy. Avšak len čo sa dostali na túto trajektóriu, určité (((proti-ruské))) menšiny začali opäť zneužívať ľudí a bol to až Putin, ktorý zastavil toto predátorstvo. (Takže toto sú dôvody pre ruskú preferenciu pre silu a nedôveru voči liberalizmu).

Komunisti boli úspešní v industrializácii krajiny, ale neboli schopní transformovať ich (skorumpovanú) byrokraciu smerom k vláde strednej triedy, tak ako to postupne robia Číňania.

Komunisti však boli úspešní v zachovaní rodiny ako základnej inštitúcie. Navyše, vo väčšine prípadov, ruské vzdelávanie je dnes na tom lepšie ako na Západe. Existuje tu však asymetria medzi ruskou kultúrou a vzdelaním (ktoré je superiórne) a západným obchodom a obchodným právom (ktoré je superiórne oproti ruskému).

Máme tendenciu robiť návrhy “všetko alebo nič”, ale ide o chybu. Optimum predstavuje zmes americkej, ruskej a nemeckej kultúry. Ideál je kombinácia americkej inovácie a zmyslu pre risk, disciplinovanej nemeckej produkcie a intolerantného ruského konzervativizmu.

Osobne ich milujem. Čím viac maskulínni a femínni a viac intolerantní a tradiční, tým lepšie.

Pochopenie ruskej mysle

Výborné video o Rusku, ktoré vysvetľuje jeho špecifickú (paranoidnú) psychológiu a stav. Častá otázka býva, prečo je Rusko také chudobné vzhľadom na tie obrovské prírodné zdroje a ľudský kapitál, ktorými disponuje.

Je tu viacero dôvodov, ale svoju rolu zohráva aj obrovská rozloha. Napr. Spojené štáty sú tiež obrovské, ale Rusko predstavuje až 11 časových zón, pričom jeho populácia sa koncentruje pozdĺž hraníc. Skúste si predstaviť náklady pre infraštruktúru v takom Dánsku alebo vo Švajčiarsku a potom si to porovnajte s nákladmi infraštruktúry v Rusku. Malá krajina bude na tom lepšie. A zdroje sú často skôr prekliatím, lebo zvyknú viesť ku korupcii, dotáciám a nedostatku inovácií.

Jedným zo základných princípov politickej vedy je princíp, že geografia určuje osud. Podobne ako britské ostrovy určili námornú kultúru Británie a vonkajšie hranice ovplyvnili kultúru Ameriky, tak i Rusko môže byť definované svojimi geografickými charakteristikami. Tým najočividnejším prvkom ruskej geografie je je jeho ohromná veľkosť.

Pravdou je, že táto obrovská veľkosť Ruska je preň výhodou i bremenom zároveň. Samotné jadro Ruskej federácie, moskovský región, je jednoducho neobrániteľný. Chýbajú mu horské oblasti, rieky alebo oceány a nie sú tam ani žiadne močiare či púšte. Ako geografickú prekážku možno zadefinovať jedine lesy a nehostinnú klímu. Jediné, čo Rusi môžu spraviť v prípade invázie je predĺžiť vojnu a nechať nepriateľa vykrvácať.

Práve preto je ruská história z väčšej časti o prežití invázie po invázii. Tieto storočia dlhé skúsenosti však zanechali hlbokú stopu v ruskej kultúre a psychológii a vďaka nim sa ruské vedenie stalo posadnuté bezpečnosťou a prežitím.

Čo prinesie horiaci Notre Dame?

Píšu o tom teraz všetci, takže z mojej strany len stručne. Najlepší komentár, ktorý sa zatiaľ ku mne dostal je ten od českého sociológa Petra Hampla.

Autor si správne kladie otázku, že čo možno očakávať od národa, ktorý už pred tým akceptoval také záležitosti ako masaker v Charlie Hebdo, teroristický útok v koncertnej hale Bataclan a mnohé iné? Francúzov (a to bude asi platiť u väčšiny národov) na nohy neposadia masakre ani spálené kostoly, ale skôr to, keď začnú mať poriadne hlboko do vrecka, ako to v súčasnosti vidíme pri hnutí Žlté vesty.

Veľmi úsmevné sú opäť mainstreamové správy o “alt right konšpiráciách” o moslimoch (ktoré nezabudnú niekedy spomenúť i Sorosa. A možno niektoré i jašteričky). Je to naozaj už trápne. Kostoly vo Francúzsku boli predmetom vandalizácie a podpaľačstva už dlhšiu dobu a nedovolená pochybnosť o týchto činoch okamžite nálepkovaná ako “rasistická” konšpiračná teória. Keď však náhodou zhorí mešita, synagóga alebo černošský kostol, tak vinník je pre mainstream jasný.

Samozrejme, nevieme stále na isto, čo presne sa mohlo stať. Ale vyprosím si, aby korpo-splašky, ktoré okamžite favorizovali teóriu o”nehode”, opäť robili z ľudí volov.
To, že niekoho okamžite napadli moslimovia je úplne pochopiteľné, je to absolútne korektná otázka či predstava (pri páde WTC vás čo napadlo ako prvé?)

Treba si však uvedomiť podstatu. Dokonca i v prípade, že by išlo len o nehodu, o nedbanlivosť niektorých robotníkov, tak symbolika Notre Dame ako mementa pre úpadok Západu stále platí.

Čo si budeme nahovárať, pri rôznych takýchto manuálnych prácach dnes na Západe najímajú nebielych. Pracovníci v Notre Dame boli zaiste do značnej miery tvorení Alžírčanmi, Maročanmi, Tunisami, pravdepodobne aj nejakými černochmi a obdobnými “alienmi”. Pre takýchto cudzincov, ktorí tam pracovali, bola táto katedrála bezvýznamná. Oni nebudú k nej pociťovať tú istú spätosť ako Francúz, alebo akýkoľvek iný Európan.

A takéto nehody sú tiež odrazom postupne upadajúceho g na Západe, o čom som na tomto blogu už viackrát písal (a aj budem písať). Ak si sem naveziete takéto slabé g (moslimovia), očakávajte slabý výsledok a nedbanlivosť aj s takýmito strašnými následkami.

Tak či onak, Francúzsko je v podstate dnes už v občianskej vojne a to so 4 hráčmi:
1. Žlté vesty (pracujúca biela trieda), ktoré majú už po krk globalistického vykorisťovania a násilnej invázie moslimov.
2. moslimovia, ktorí po pálení a ničení áut a metských centier začali svoju novú kampaň vandalizáciou a podpaľovaním kostolov.
3. (((investori))) , ktorí budú manipulovať s napätím a určite financovať rôzne skupiny, aby profitovali z chaosu.
4. francúzska vláda, ktorej primárny cieľ bude udržať status quo – tu bude zaujímavé vidieť kam až bude ochotná kvôli tomu zájsť.

Francúzsko sa ukazuje byť opäť zásadným pre celú Európu. Francúzi sa dnes jasne ocitajú v revolučnej nálade, kde platí, že čím viac radikalizmu, tým lepšie. Len, aby sa nedali “učičíkať” planými sľubmi, ako veľakrát predtým. Chcem im držať palce, ale kto môže mať po toľkých zlyhaniach ešte vieru v tento národ? Rád sa však nechám prekvapiť. 🙂