Utilitaristický pohľad na gay “manželstvo”.

LGBT otázke sa naozaj nedá vyhnúť a ako sa hovorí, otvoríte internet a čochvíľa máte dojem, že na vás LGBT vyskočí aj z chladničky. Dnes tu máme globalistický Gay Pride – oficiálne pochod gejov, lesbieb, bisexov a trans, hoci väčšinu účastníkov tvoria heterosexuáli (nepoznám osobne ani jedného homosexuála, ktorý by na tieto pochody chodil, naopak skôr som sa stretol s odmietaním tejto akcie). Ide väčšinou o heterosexuálov (a homosexuálov) neoliberálneho ideologického zamerania, hoci netreba ani tu hádzať všetkých do jedného vreca – viď prípady ako amatérska historička Blažena Ovsená, ktorá je silne za LGBT aktivizmus a zároveň sa venuje aj pro-národným či anti-globalistickým témam.

Kontra-akciou voči tejto akcii je zase dnešný pochod (prevažne) kresťanských konzervatívcov pod názvom “Hrdí na rodinu”. Táto akcia je za tzv. tradičnú rodinu, hoci ja osobne by som skôr začal operovať s výrazom heteronormativita, aj vzhľadom k tomu, že akciu verejne podporujú také osoby ako rozvedený Danko, ktorému manželstvo skrachovalo pre mladšiu milenku, a v prvom rade a predovšetkým Boris Kollár – milovník “lolitiek” z Čistého dňa, popularizátor subsaharského rodinného typu a propagátor skôr tradičných štetiek (a občas aj netradičných) než tradičnej (t.j. v našom kontexte nukleárnej) rodiny.

K Dúhovým prajdom nemám viac čo povedať, než čo som povedal už minulý rok. Je to v prvom rade komerčná záležitosť propagujúca globalizáciu – to je hlavný cieľ, a nie nejaké “práva” (na Západe majú už homosexuáli aj manželstvá aj všetko. Napriek tomu sa stále “prajduje” ostošesť, keďže z toho niekomu tečú veľké peniaze).

U nás na Slovensku môžu byť LGBT zatiaľ len radi, že tu prajdy nemajú takú úchylnú podobu ako na Západe, hoci nepochybujem, že nejaký ten Lenický, Alex Vortex či Slaytina a obdobný explicitne úchylácky odpad sa tam určite objaví, aby silou mocou provokoval.

Ešte by som dodal, že je od LGBT aktivistov veľmi nepoctivé predstierať, že im ide len o registrované partnerstvá, nie manželstvo s možnosťou adopcií a in vitro fertilizácií. Ani mne, ani väčšine Slovákov by nejaká forma civilného inštitútu bez všetkých benefitov manželstva nijako zvlášť nevadila (v skutočnosti do istej miery Slovensko už registrované partnerstvá má v podobe § 115 Občianskeho zákonníka). Lenže o toto tu proste nejde a ani nikdy nešlo – a každý to vie.

Dnes však nechcem rozoberať tieto akcie, ale len výlučne primárnu požiadavku LGBT aktivistov a to trochu z iného pohľadu než zvyčajne – z pohľadu utilitarizmu.

Najsilnejší argument, ktorý liberáli nechcú veľmi používať

Na liberáloch a ich diskurze pri tejto otázke je podľa mňa najzaujímavejšie, ako málo liberáli používajú najpresvedčivejší argument v tejto otázke a naopak skôr uprednostňujú tie slabšie (a napriek tomu dokázali na Západe dnes dostať na svoju stranu majoritu spoločnosti – ale prečo došlo k takému výraznému obratu za krátky čas, tak to je téma pre ďalší text).

Takže, najčastejším prevareným argumentom liberálov býva, že homosexuáli by mali mať možnosť uzavrieť manželstvo, pretože až takto sa zabezpečí ich plná rovnosť v spoločnosti. Brániť im v manželstve je nefér a tí, ktorí tomu oponujú sú homofóbovia a bigoti. Toť v skratke ich argumentácia.

Prejdime však k faktom. Základnou skutočnosťou je, že homosexuáli sa, už svojou definíciou, odlišujú od heterosexuálov. Podľa konzervatívnych kresťanov je tento rozdiel pre Boha veľmi dôležitý. Tu nie je čo riešiť.

A čo sekularisti (ku ktorým patrím i ja)? Dobre pre sekularistu sú podstatné problémy napr. promiskuita [1], zvýšená sebevražednosť, nekontrolované zneužitie návykových látok a šírenie HIV a STD’s a pod. Vzhľadom na to mi príde veľmi povrchné nadávať do bigotov komukoľvek, kto má averziu k propagácii tzv. gay lifestylu.

Preto z môjho pohľadu ten najlepší argument, z ktorým môžu liberáli, resp. obhajcovia gay manželstva, prísť je ten, že manželstvo predstavuje merateľný pozitívny výsledok pre heterosexuálne i homosexuálne páry. V skutočnosti benefity manželstva pomáhajú oslabovať problematické správanie v gay komunite. Legalizácia gay manželstva pomôže zlepšiť priemerné fyzické i duševné zdravie spoločnosti a zmenší rozdiely v istých oblastiach medzi homosexuálmi a heterosexuálmi. Pochopiteľne, mnohí ľudia budú zo začiatku mať z toho nepohodlný pocit, ale nakoniec dôjde k normalizácii a z dlhodobého hľadiska výhody prevážia nad nákladmi. Takto by aspoň mala znieť argumentácia liberálov.

A máme pre túto argumentáciu aj nejaké dôkazy? Áno, máme. Niekoľko novších výskumov totiž ukázalo, že manželstvo má prediktívnu silu, pokiaľ ide o lepšie fyzické a psychologické zdravie homosexuálnych párov:

Výskumníci zistili, že vo všeobecnosti vykazujú (homosexuálni) účastníci vo vzťahu, či už ide o manželstvo alebo dlhodobé partnerstvo, lepšie zdravotné výsledky, ako tí, ktorí sú slobodní. Ale tí, ktorí boli zosobášení vykazovali ešte lepšie výsledky, rovnako v spoločenskej, ako i finančnej oblasti, ako tí v dlhodobých partnerstvách.

U slobodných príslušníkov LGBT bola väčšia pravdepodobnosť, že budú mať nejaký problém, hlásená bola nižšia fyzická, psychologická, sociálna alebo environmentálna kvalita života, ako aj častejšia skúsenosť so smrťou partnera, obzvlášť medzi mužmi.”

Ďalší výskum tiež zistil dlhodobú podporu pre toto tvrdenie:

Štúdia z Massachusett uskutočnená rok po legalizácii civilných sobášov párov rovnakého pohlavia demonštrovala 13% pokles návštev zdravotníckych zariadení a 14% zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť medzi homosexuálnymi mužmi. “

Samozrejme tieto dve štúdie ešte nie sú nejakým veľkým dôkazom a bude potrebné spraviť viac štúdií a po dlhšej časovej dobe. Na druhej strane vieme dnes pomerne dosť veľa o pozitívnom dopade manželstva na heterosexuálne páry a ak to skombinujeme s tým, čo zatiaľ vieme o dopadoch homosexuálneho manželstva na homo-páry, potom je celkom fér skonštatovať, že manželstvo má pravdepodobne pozitívny dopad na mentálne a fyzické zdravie homosexuálov. Manželstvo jednoznačne posilňuje monogamiu a dáva ľuďom do života istý druh stability. Preto ak vám vadí hedonistické správanie a radi naň poukazujete pri homosexuáloch a zároveň chcete zredukovať náklady takéhoto správania, potom by ste pravdepodobne mali zvažovať podporu gay manželstva.

Osobne nie som fanúšik gay manželstva, ale druh vyššie spomenutej argumentácie považujem za ďaleko presvedčivejší než tvrdenia liberálov o férovosti a rovnosti.

Je pravdou, že zrovna ja nie som priemerná osoba, ktorú by sa liberáli snažili presvedčiť, avšak mám podozrenie, že je tu niekoľko naozaj zlých dôvodov a presvedčení, ktoré bránia liberálom používať takéto druhy argumentov. 🙂

Za prvé, tento druh argumentácie jasne uznáva, že manželstvo je pozitívna spoločenská sila. Mnohí liberáli chcú presvedčiť spoločnosť, že manželstvo je spoločensky neutrálna sila, ba dokonca v prípade niektorých progresívcov, ho prezentujú ako spiatočnícke a represívne.

Za druhé, hoci nejde o nevyhnutný prípad, tak argument utilitarizmu tiež implikuje, že homosexuálna komunita má zvýšené problémy fyzického (HIV/AIDS) [3] a mentálneho zdravia, ktoré si vyžadujú lepšie liečebné prostriedky, než je nadávanie ľuďom do bigotov a nútenie kresťanov, aby im piekli koláče.

Samozrejme, dobre rozumiem, že reakcia na tento druh argumentu bude pravdepodobne závisieť od stupňa kresťanskej religiozity daného jedinca.

V prípade náboženských konzervatívcov je opozícia voči homosexualite zakorenená v Biblii. Z ich perspektívy sú dáta, ktoré som prezentoval irelevantné.

Ale čo sekulárni konzervatívci? V prípade sekulárnej pravice je opozícia voči homosexualite zakorenená v obavách z rozšírenia degeneratívneho správania LGBT komunity (resp. niektorých jej príslušníkov, aby mi zase niekto nepísal, že škatuľkujem). Pre sekulárnu pravicu sú takéto dáta relevantné.

Prečo sme sa mohli často stretnúť s degeneratívnym správaním u LGBT komunity? Ja celkom možné, že homosexuálna degenerácia sa zosilňuje práve pocitom odcudzenia od mainstreamovej spoločnosti – a výsledkom tohto odcudzenia je vytváranie kontrakultúry, ktorá bude zakorenená v hedonizme. [2]

Ak by homosexuáli neboli takto odcudzení od spoločnosti, možno by necítili takú potrebu vytvárať kontra-kultúru a cítili by väčší tlak nasledovať normy mainstreamovej spoločnosti. Výsledkom by bolo menej hedonistické správanie – alebo menej hedonistické než je teraz, hoci aj v priemere hedonistickejšie než je heterosexuálny priemer (aj vzhľadom na charakter mužskej sexuality). Takáto zmena by mohla tiež oslabiť tendenciu formovať svoju identitu okolo svojej sexuality a zapájať sa do sexuálnej identitárnej politiky (hoci to bude primárne otázka kultúrnej indokrinácie zo strany radikálnej ľavice, ktorá dnes ovládla napr. univerzitný sektor v USA).

Pokiaľ sú teda všetky vyššie špekulácie pravdivé, potom to znamená, že v budúcnosti bude na otázke homosexuality záležať v politike menej než dnes. Pew prieskumy verejnej mienky v USA napr. dnes ukazujú, že väčšina mladých republikánov (čiže v podstate konzervatívcov) podporuje gay manželstvo. To znamená, že budúce generácie homosexuálov by sa nemali cítiť natoľko odcudzené od mainstreamovej, tradičnej či konzervatívnejšej kultúry a zároveň otázka gay manželstva už nebude takým politickým problémom ako dnes.

Záver: treba rešpektovať právo národných kultúr na odlišnosť

Ako som už písal, osobne nepodporujem gay manželstvo. Z môjho tradičného pohľadu to nikdy nebude manželstvo, ale len partnerstvo. A v našom geografickom priestore sme už túto otázku vyriešili – a to ústavným zákazom manželstiev osôb rovnakého pohlavia, ktorý treba rešpektovať. Štát by mal podporovať heteronormativitu a koncept gay “manželstva” esteticky narúša túto podporu.

Na druhej strane, ak ide o západoeurópske krajiny (ale aj severnú Ameriku a značnú časť latinskej Ameriky), tak takmer všetky z nich už majú zavedené manželstvá osôb rovnakého pohlavia, pričom tie sa tešia podpore majority ich obyvateľstva. V daných krajinách máme už obrovské množstvo manželských homo-párov, z ktorých viaceré už vychovávajú i deti. Ak by sa aj niekedy v budúcnosti chytila v týchto krajinách moci nacionalistická pravica pochybujem, že by tento inštitút zrušila. Ani taká Marine Le Pen dnes už nijako nerieši otázky typu potratov alebo gay manželstva, pretože verejná mienka je vo Francúzsku taká aká je, a aj preto, že krajina má x podstatnejších problémov, ktoré treba akútne riešiť – menovite problémy spojené s islamskou komunitou.

Samozrejme, že neviem čo bude o 10 rokov na Slovensku, ale momentálne trendy sú pomerne jasné: v otázke LGBT dochádza skôr k liberalizácii a k zlepšeniu postoja majority k tejto komunite než naopak (píšem v rámci európskeho a východoázijského sveta) napriek tomu, že všeobecne dochádza k nárastu nacionálneho populizmu a liberalizmus sa začína otriasať v základoch. Aj v takých krajinách ako ultra-katolícke Poľsko, kde vláda brojí proti LGBT, badať výrazné posuny napr. vo zvyšujúcej sa podpore registrovaných partnerstiev (56% Poliakov podporuje RP, 41% nemá problém ani s manželstvom) či v nástupe politikov, ktorí sú otvorení homosexuáli. A ani Slovensko nebude v tomto výnimkou – k tomu , aby išlo iným smerom, by muselo existovať v celkom odlišnom civilizačnom rámci.

Poznámky

[1] Extrémna priemerná promiskuita homosexuálov bola pre mňa vždy ťažko pochopiteľná – ako pre prúderný typ mileniála, ktorý považuje sex za (do istej miery) preceňovaný. Na základe toho čom som mal možnosť čítať je tomu tak často preto, že v getoizovanej gay komunite sa k sexu zvykne pristupovať ako ku spoločenskému aktu, skôr než k niečomu, čo patrí do sféry výlučne monogamnej intímnosti. Je otázne do akej miery tu zohráva svoju rolu fakt, že vzťahy výlučne medzi mužmi nebudú korigované ženským výberom (brzdiaci efekt u heterosexuálnych mužov, ktorí by sa inak tiež správali divokejšie) a do akej typ liberálnej patologickej kultúry a ľavičiarskej politiky identity vytvorenej a presadenej ideologickými radikálmi a následne aplikovanej na individuálnych homosexuálov.

[2] Pre objektivitu však treba uviesť, že situácia nemusí byť až taká katastrofálna, ako to niekedy prezentujú rôzne konzervatívne skupiny. Na základe niektorých dostupných štatistík, možno konštatovať, že homosexuálna promiskuita skôr klesá, odkedy bola táto problematika prvýkrát skúmaná v 70-tych rokoch v USA. Jednu vec, ktorú si treba všimnúť (ak kliknete na zdroj) je, že mnohé z týchto štúdií neurobili zrovna dobrú prácu, pokiaľ ide o odber vzoriek v čo možno najširšom rozsahu, t.j. z rôznych geografických oblastí s odlišnými kultúrami a subkultúrami. Ide o to, že príležitosti a stimuly pre promiskuitu sa značne líšia od spoločnosti do spoločnosti a v prípade, že sú homosexuáli de-getoizovaní a viac rozptýlení v populácii, tieto ich prejavy a správanie sa zákonite menia. Napríklad také Slovensko nikdy nemalo väčší problém s vírusom HIV a patrí ku krajinám s najnižším výskytom.

[3] Na druhej strane je to s tým HIV u gejov naozaj také hrozné? Práveže ani nie. Celosvetovo je prevalencia HIV u MSM (muži, ktorí majú sex s mužmi) okolo 15% (kolíše od 4 ku 30% viď Beyerova globálna epidemiológia v lancete. HIV prevalencia je teda 4 až 7% vyššia než je percentuálny podiel homo za predpokladu, že frakcia MSM je totožná s homo (čo však nie je, keďže sexuálna orientácia nerovná sa automaticky sexuálne správanie a naopak!). V absolútnych číslach z 35 miliónov HIV pozitívnych ľudí tvoria MSM 5.25 milióna. Po konzervatívnom odčítaní vekového histogramu to je 5,75% infikovaných homo mužov z ich globálneho počtu (7 miliárd ľudí, cca 4% homo/2 mužské pohlavia dáva 140 miliónov). Teda 94,25% homo mužov nemá HIV. Podstatné info je i to, že indicencia msm HIV infekcií by klesla o 80 až 98%, keby bol prenos vírusu “biologicky” identický ako medzi opačnými pohlaviami, ale keďže sa líši 18x násobne, tak sa aj zvyšuje incidencia pri zachovaní všetkých ostatných parametrov.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s