Biologický leninizmus

Natrafil som na zaujímavý článok a video o koncepte nazvanom „bio-leninizmus“. Článok, ktorý vyšiel na blogu s názvom „bloody shovel“ nám poskytuje bližší pohľad na stimuly systému, ktoré vytvárajú konvergenciu medzi dnešnou vládnucou triedou/elitou a nižšou spoločenskou triedou.  Väčšina mainstreamových konzervatívcov tomuto vzťahu dobre nerozumie, a preto im neostáva nič iné než krútiť hlavou nad rozmanitými zmätkami a extrémom tzv. ľavice (alebo “slniečkárov”, ak chcete). Prečo by vôbec niekto chcel tak veľmi démonizovať bieleho heterosexuálneho muža alebo nálepkovať každého, kto aktívne neoponuje belošstvu nacistom? Prečo potrebujú ľavičiari prichádzať s článkami, v ktorých sa píše, že už aj pedofili potrebujú byť súčasťou viktimizačnej hierarchie?

Continue reading “Biologický leninizmus”

Prečo moslimovia oceňujú právo šaría?

Skôr než začneme diskusiu na túto tému, musíme pochopiť, že islamská civilizácia, mimo bývalého ZSSR, je veľká, chudobná, pomerne ignorantská a beznádejne ignorantská voči tomu, čo označujeme ako “vedecké myslenie” (alebo dokonca len inžinierstvo), pričom jej úroveň negramotnosti sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 60%.

Continue reading “Prečo moslimovia oceňujú právo šaría?”

Haploskupiny Európy

Našiel som zopár pekných máp, ktoré ukazujú približné rozdelenie Európanov.

1.Širšia mapa

Ako vidíte strední a východní Indo-európania, vrátane Slovákov, patria do haploskupiny R1a. Niekto by ju možno označil aj za slovanskú haploskupinu.

2. Užšia mapa

Tu už vidíme užšie rozdiely. Mapka nám ukazuje dominantnú haploskupinu s viac ako 30% prítomnosťou. Jasne môžeme vidieť rozdiel medzi stredoeurópskym priestorom a východo-slovanským (Poliaci, Ukrajinci, Rusi).

3. Výsledná etno-genetická mapa Európy

Oblasť Česka, Slovenska a Maďarska môžeme označiť ako slovansko-germánsky priestor.

O tom, ako katolícka cirkev pomáha islamizovať Európu

Pohľad na horiacu katedrálu určite pohol s mnohými. Nech už to so spálením Notre Dame bolo akokoľvek, tak kresťania môžu kľudne túto udalosť interpretovať ako Božie varovanie. Posolstvo je tu jasné: Boh je sklamaný svojou cirkvou a v istom zmysle ju teda opúšťa. A odkomunikuje to spálením jedného z jej najväčších a najznámejších chrámov.

Continue reading “O tom, ako katolícka cirkev pomáha islamizovať Európu”

Propertarián Curt Doolittle o Slovanoch

Umm. Nemôžem zhodnotiť Slovanov ako jednu skupinu. Môžem ich rozdeliť na západných (Poliaci a západní Ukrajinci), východných (Rusi) a južných (starí Európania).

Pokiaľ ide o západných Slovanov, tak na nich nie je čo kritizovať. Môžeme ich len požiadať, aby pokračovali vo formovaní západo-slovanskej civilizácie spájaním slovanských krajín oddelene od germánskeho, mediterráneho a ruského sveta. Môj výskum mi hovorí, že Poľsko by časom malo byť hneď za Nemeckom.

Keďže Rusi využívali literatúru a neboli zapojení do “filozofie” alebo “novej teológie” či “pseudovedy” a vzhľadom k tomu, že ruská literatúra reprezentuje konečnú literatúru “kresťanskej ríše”, je pomerne ťažké kritizovať Rusov z argumentačnej perspektívy. (Musím však spomenúť zvláštnu ruskú zaujatosť mágiou, pseudovedou a konšpiračnými teóriami).

Problém s Rusmi nie je v tom,  že chcú obnoviť ortodoxnú civilizáciu a vrátiť Byzanciu do kresťanských rúk, ale v tom, že obsadili východnú Európu, nerozvinuli strednú triedu a nevyvinuli dôveryhodný byrokratický systém a súdny systém, ktorý by bránil ľudí pred oligarchami a štátom. Prebieha tu v tomto smere istý progres, ale bude si to vyžadovať generáciu alebo dve, pokiaľ tu nebudú nejaké ďalšie prekážky. Predovšetkým, ruský odpor voči demokracii a ich úspech v obmedzení židovského vplyvu posunul Rusko na cestu, ktorá je superiórna oproti Západu. Ale podobne ako východná Európa, i Rusko potrebuje čas.

Južní Slovania v starej Európe (Byzancia) sú skôr zvláštni z dôvodov, ktorým stále dobre nerozumiem.

Autor: Curt Doolittle

Sú Rusi súčasťou Západu?


autor: Curt Doolittle

  1. Rusi sú určite etnicky Európanmi, a minimálne tí z južného Ruska a Ukrajiny, etnicky najčistejšími Európanmi.
  2. Rusi sú árijci (čo je kultúrna tradícia)
  3. Rusi sú kresťania
  4. Ruština patrí k slovanskej vetve indoeurópskych jazykov

Avšak

Rusi si neprešli fázou (a) osvietenstva, (b) renesancie (c) rozvoja strednej triedy a (d) vývojom právneho štátu, ktorý podporuje ekonomiku strednej triedy.

Dôvodom bolo dobytie Mongolmi, ktoré spôsobilo, že ruské územie sa stalo viac nepriateľsky založené k obchodu (chýbali obchodné trasy) ako zvyšok Európy (podobne ako dnešná Kanada).

Rusi boli uvrhnutí do tvrdého nevoľníctva a oslobodení až v 19.storočí, aby sa následne vrátili do sovietskej (komunistickej) verzie nevoľníctva. Až nedávno sa vydali na cestu smerom k vybudovaniu strednej triedy. Avšak len čo sa dostali na túto trajektóriu, určité (((proti-ruské))) menšiny začali opäť zneužívať ľudí a bol to až Putin, ktorý zastavil toto predátorstvo. (Takže toto sú dôvody pre ruskú preferenciu pre silu a nedôveru voči liberalizmu).

Komunisti boli úspešní v industrializácii krajiny, ale neboli schopní transformovať ich (skorumpovanú) byrokraciu smerom k vláde strednej triedy, tak ako to postupne robia Číňania.

Komunisti však boli úspešní v zachovaní rodiny ako základnej inštitúcie. Navyše, vo väčšine prípadov, ruské vzdelávanie je dnes na tom lepšie ako na Západe. Existuje tu však asymetria medzi ruskou kultúrou a vzdelaním (ktoré je superiórne) a západným obchodom a obchodným právom (ktoré je superiórne oproti ruskému).

Máme tendenciu robiť návrhy “všetko alebo nič”, ale ide o chybu. Optimum predstavuje zmes americkej, ruskej a nemeckej kultúry. Ideál je kombinácia americkej inovácie a zmyslu pre risk, disciplinovanej nemeckej produkcie a intolerantného ruského konzervativizmu.

Osobne ich milujem. Čím viac maskulínni a femínni a viac intolerantní a tradiční, tým lepšie.

Pochopenie ruskej mysle

Výborné video o Rusku, ktoré vysvetľuje jeho špecifickú (paranoidnú) psychológiu a stav. Častá otázka býva, prečo je Rusko také chudobné vzhľadom na tie obrovské prírodné zdroje a ľudský kapitál, ktorými disponuje.

Je tu viacero dôvodov, ale svoju rolu zohráva aj obrovská rozloha. Napr. Spojené štáty sú tiež obrovské, ale Rusko predstavuje až 11 časových zón, pričom jeho populácia sa koncentruje pozdĺž hraníc. Skúste si predstaviť náklady pre infraštruktúru v takom Dánsku alebo vo Švajčiarsku a potom si to porovnajte s nákladmi infraštruktúry v Rusku. Malá krajina bude na tom lepšie. A zdroje sú často skôr prekliatím, lebo zvyknú viesť ku korupcii, dotáciám a nedostatku inovácií.

Jedným zo základných princípov politickej vedy je princíp, že geografia určuje osud. Podobne ako britské ostrovy určili námornú kultúru Británie a vonkajšie hranice ovplyvnili kultúru Ameriky, tak i Rusko môže byť definované svojimi geografickými charakteristikami. Tým najočividnejším prvkom ruskej geografie je je jeho ohromná veľkosť.

Pravdou je, že táto obrovská veľkosť Ruska je preň výhodou i bremenom zároveň. Samotné jadro Ruskej federácie, moskovský región, je jednoducho neobrániteľný. Chýbajú mu horské oblasti, rieky alebo oceány a nie sú tam ani žiadne močiare či púšte. Ako geografickú prekážku možno zadefinovať jedine lesy a nehostinnú klímu. Jediné, čo Rusi môžu spraviť v prípade invázie je predĺžiť vojnu a nechať nepriateľa vykrvácať.

Práve preto je ruská história z väčšej časti o prežití invázie po invázii. Tieto storočia dlhé skúsenosti však zanechali hlbokú stopu v ruskej kultúre a psychológii a vďaka nim sa ruské vedenie stalo posadnuté bezpečnosťou a prežitím.