Flynnov efekt do r. 2100

Istý odborný prieskum z r. 2016 založený o.i. aj na odpovediach expertov na psychometriu sa pokúsil načrtnúť budúcnosť Flynnovho efektu (Flynn + Lynn = múdry).

Autor James Thompson následne uskutočnil zhrnutie prieskumu vo svojom stĺpčeku.

Dva hlavné dôvody, prečo dôjde k ukončeniu Flynnovho efektu na Západe sú:

  1. skutočnosť, že ľudia s nižším IQ majú viac detí (inak povedané dysgenika)
  2. migrácia z krajín globálneho juhu.

Anatolyn Karlin nám ponúka nasledujúce prognózy vývoja sveta, pokiaľ ide o Flynnov efekt na IQ

1.Východná Ázia: +- 0: Ťažko povedať odkiaľ pochádzajú najvyššie odhady. Japonsko a Južná Kórea sú dnes už plne rozvinuté a zdá sa, že maximalizovali potenciál Flynnovho efektu, zatiaľ čo čínske ukazovatele z hľadiska vzdelávania, výživy a sociálneho blahobytu – ako to býva pre komunistické krajiny typické – sú vyššie ako jej HDP na obyvateľa. A prvé menované sú viac dôležité pre rozvoj IQ než čisté bohatstvo. Každopádne, akékoľvek ďalšie marginálne zisky Číny z Flynnovho efektu budú potlačené dysgenikou, ktorá začala pôsobiť na Čínu už od 60 -tych rokov (Wang et al., 2016)

2. India +-10: India má v súčasnosti IQ okolo 80 podľa IQ testov i PISA testovania. Karlin sa domnieva, že genotypové IQ Indie môže byť až 95 bodov, hoci tu bude silná diferenciácia kastou. Bohužiaľ, zdá sa, že i v Indii sú dysgenické trendy silnešie, rovnako pokiaľ ide o regióny (špinavý, chudobný a zvyčajne negramotný Bihár je najplodnejší, zatiaľ čo Kerala so svojimi úspechmi v matematike a vládnou kompetenciou má najmenej detí), ako aj kasty (nízke kasty majú najvyššiu fertilitu, zatiaľ čo podiel brahmanov klesá najmenej od 30-tych rokov).

3. Afrika +-10. V súčasnosti má okolo 70-75, ale je tu podozrenie, že by mohla mať slušných 85-90. Ale to by sa musela Afrika ohromne socio-ekonomicky rozvinúť, tak aby dokázala plne využiť Flynnov efekt. A o tom má Karlin pochybnosť.

4. Latinská Amerika – 3. Len zopár krajín Latinskej Ameriky môžeme dnes popisovať ako skutočný Tretí svet, obzvlášť to neplatí pre tie najvýznamnejšie v regióne. Výživa je tu dnes celkom primeraná (napr. Brazília skonzumuje viac mäsa na obyvateľa než Nemecko). Flynnove zisky boli pravdepodobne v tomto regióne už dosiahnuté. Medzitým budú pôsobiť dysgenické trendy, silné medzi elitami, zatiaľ čo pôvodná underclass s nižším IQ bude aj naďalej expandovať.

5. Arabské/moslimské krajiny – 3. V tomto regióne to záleží od toho, či jeho obyvatelia konečne začnú brať vážne dysgeniku spôsobovanú manželstvami medzi bratrancami a sesternicami. Ak by s touto praxou prestali, mohli by zvýšiť svoje IQ až o 10 bodov. Bohužiaľ, len zopár krajín ako Tadžikistan berú varovania vážne, väčšina ich ignoruje a tvrdohlavo zotrváva na bratraneckých manželstvách. Vzhľadom k tomu arabské a moslimské IQ bude pravdepodobne aj ďalej upadať kvôli dysgenike a úniku mozgov z dôvodu budúcich geopolitických kŕčov (a podľa niektorých výpočtov nakoniec solárna energia dosiahne paritu s nákladmi fosílnych palív. Čo sa potom stane s krajinami ako Saudská Arábia, keď stratia svoje ropné nájomné?)

6. Austrália +- 0. Akákoľvek skromná dysgenika je v Austrálii zrušená silne kognitívnou, elitárskou imigračnou politikou tejto krajiny.

7. Východná Európa – 3. U tohto regiónu je menšia pravdepodobnosť, že bude zaplavený imigrantmi z Tretieho sveta, prinajmenšom ak sa z Nemecka nestane totálna skládka. Stredná a východná Európa však už maximalizovala Flynnov efekt, zatiaľ čo v nej pokračuje odliv mozgov a prehlbuje sa cigánsky problém. Zopár bodov môžu však získať Ukrajina a Rusko, ak bude podľa očakávania ustupovať ich alkoholická epidémia – hoci tieto oblasti majú tiež imigračné problémy (centrálna Ázia = niečo ako Mexiko pre USA). Obzvlášť Ukrajina vyslovene krváca z odlivu mozgov a tento proces bude pravdepodobne pokračovať. A napokon rozmnožovacie paterny sú tu rovnako dysgenické ako v západnej Európe.

8. Izrael – 5. Ten sa pravdepodobne prepadne, keďže tupší nacionalisti a náboženskí fanatici tu výrazne prevyšujú v počte detí osvietených sekularistov. Plus majú tiež problém s odlivom mozgov.

9. Kanada +- 3. Má podobnú imigračnú politiku zameranú na kognitívnu elitu ako Austrália, avšak popri tom importuje aj somálskych utečencov a obdobný dysgenický materiál.

10. Škandinávia – 4. Sweden Yes!

11. Západná a stredo-západná Európa – 4. Silná dysgenika a obrovský zásah do IQ kvôli prisťahovalectvu ľudí z Tretieho sveta. Na druhej strane je to tlmené väčším prílevom inteligentnejších stredomorských Európanov.

Celkový výsledok Západu -4

12. Južná Európa – 6. Zníženie spôsobuje výrazná imigrácia z Tretieho sveta, veľký odliv mozgov do severnej Európy a pravdepodobne tie najsilnejšie dysgenické rozmnožovacie paterny na svete.

13. USA – 3. Latinská Amerika bude samozrejme pokračovať vo svojom pumpovaní do tejto oblasti, avšak dysgenické trendy medzi bielymi Američanmi sú relatívne mierne, navyše USA priťahujú kognitívnu elitu z celého sveta a hispánsky baby boom ustúpil po Veľkej recesii a sľuboch Trumpa, že postaví veľký, prekrásny múr. Vyhliadky USA sú teda optimistickejšie než by mnohí predpokladali. Navyše ak sa Európa dostane do recesie, USA môžu očakávať veľký kognitívny nárast zo strany bohatších Európanov utekajúcich pred dôsledkami svojich skorších (a zlých) politických rozhodnutí.

Zdroj: The FLynn Effect to 2100.

Bielorusi sú celkom inteligentný národ

Dnes na nedeľu trochu odľahčenejšie. O Bielorusoch sa veľa nevie a donedávna boli neznámou aj pokiaľ ide o informácie o priemernom IQ (a ak sa niekde aj objavili nejaké čísla, tak boli robené na základe priemerov Ruska, Ukrajiny a Litvy).

Výskumník David Becker však nedávno prišiel s vynovenou IQ mapou sveta, ktorá popisuje najnovšie priemerné skóre a kde nám nechýbajú ani Bielorusi.

Ruskému blogerovi Anatolovi Karlinovi bola poskytnutá pretlač Beckerovej práce, kde sa uvádza nasledovné:

V prípade Bieloruska bolo odhadované dočasné IQ na úrovni 95,1, čo bol odhad na základe priemeru IQ severovýchodného Ruska (96,5), západnej Litvy (94,6) a Ukrajiny (94,3) (Lynn a Vanhanen, 2012, s. 19-30)…Test “Štandardné progresívne matrice” (SPM+) bol na začiatku roka 2017 uskutočnený na vzorke 397 detí vo veku od 13 do 15 rokov (203 chlapcov a 175 dievčat) s priemerným vekom 14 rokov…Priemerné skóre chlapcov bolo 33,6 (SD=5.8) a priemerné skóre dievčat 33,9 (SD=5.7). Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami nie je štatisticky signifikantný. Priemer chlapcov i dievčat je 33,75, čo reprezentuje úroveň britského IQ 97,5 na základe britských štandardizovaných noriem pre vek 14 rokov uvádzaných Ravenom (2008).

Karlin uvádza, že Bielorusi mu vždy prišli inteligentnejší v porovnaní s Rusmi (s Rusmi je to tak, že sú medzi nimi veľké rozdiely. Istá časť je solídne inteligentná (napr. oblasť Jaroslavľ), a potom sú tu i skupiny hlúpejších, zaostalých Rusov – oblasti ako Irkutsk/Zabaykal, Kuban), a obzvlášť v porovnaní s Ukrajincami. Na základe akých tendencií a znakov môžeme usudzovať, že Bielorusi sú inteligentnejší ako Rusi a Ukrajinci? Napríklad:

  1. Mali väčší post-sovietsky ekonomický úspech ako Rusi, nehovoriac o Ukrajincoch, napriek tomu, že nemajú žiadne významné prírodné zdroje s výnimkou nájomného plynovodu.
  2. Relatívny ekonomický úspech dokázali dosiahnuť aj pri rozsiahlom štátnom vlastníctve. Napriek tomuto vlastníctvu fungujú v rebríčku Svetovej banky celkom dobre, pokiaľ ide o uľahčenie podnikania. To všetko naznačuje inteligentnú a technokratickú tvorbu politiky (bez ohľadu na Lukašenkove eskapády).
  3. Bielorusi sú viac spoločensky liberálni ako Rusi a Ukrajinci (napriek intenzívnej konzervatívnej propagande ich vlády).
  4. Bielorusko vykazuje vyššiu úroveň dôvery než Rusko a Ukrajina.
  5. Bielorusko bolo jedinou sovietskou republikou, s výnimkou RSFSR, ktorá bola čistým donorom pre sovietsky rozpočet.
  6. Bielorusko mala reputáciu pre výrobu vysoko kvalitných výrobkov až do éry neskorého ZSSR, vrátane optických prístrojov a nábytku.

V staršom komplexnom prieskume ruského IQ urobeného Karlinom pre web Sputnik & Pogrom sa ďalej dočítame:

Nikto ešte priamo nemeral bieloruské IQ a Bielorusi sa ani nezúčastňovali testov PISA alebo TIMSS/PIRLS. Môžeme však predpokladať, že by dosiahli výsledky porovnateľné so stredným Ruskom. Napriek obrovskej úlohe štátu v ich ekonomike a európskym sankciám, je ich HDP per capita dvojnásobne vyššie ako HDP Ukrajincov. Ešte zaujímavejšie je, že Bielorusi sú viac “európski” vo svojich pohľadoch v porovnaní s Rusmi a Ukrajincami. Sú dôverčivejší, menej pobožní a dokonca budú viac schvaľovať gay manželstvo, napriek tomu, že s rituálnymi homosexuálnymi promenádami sa stretneme viac v uliciach Kyjeva. Bez ohľadu na akékoľvek morálne úsudky, toto sú všetko pozície, ktoré korelujú s vyšším IQ.

Každopádne, presnejšie informácie o bieloruskom IQ dostaneme po decembri 2019, keďže Bielorusko sa konečne rozhodlo zapojiť do ďalšieho kola PISA testovania.

Zdroj: Belorussians Are Quite Bright

Ruská demografia nemusí byť taká zlá, ako niektorí tvrdia

Niektoré pro-západné elity ako napr. Hillary Clintonová a rusofilní nacionalisti chcú veriť, že dnešné Rusko je akýsi vzor konzervatívnych a belošsky supremacistických či tradicionalistických hodnôt a pozícií. (Hlavný rozdiel spočíva v tom, že prví myslia, že je to zlé a druhí to považujú za dobré). Ide však o mylnú predstavu: Rusko je multikultúrna ríša hodnotovo zakotvená v anti-fašistickej tradícii.

Ale je tu aj druhá skupina anti-putinovských nacionalistov, ktorí sa snažia prezentovať súčasnú vládu v Kremli ako len ruskú verziu multi-kulturalizmu a otvorených hraníc bez rozlíšenia. Ako je teda Rusko na tom? Nuž, celé je to samozrejme komplikovanejšie.

Pokračovať v čítaní článku “Ruská demografia nemusí byť taká zlá, ako niektorí tvrdia”

Preferencia pre živú alebo neživú krásu

Myslím, že u niektorých ľudí, obzvlášť ak ide o horlivých humanistov, sa môžno stretneme s tendenciou prehliadať krásu, ktorá je živá, pretože nie je produktom niečoho unikátne “ľudského”.

Všimol som si istý rozdiel medzi obhajcami kulturalizmu a “rasistami”. Ľudia z prvej menovanej skupiny budú viac oceňovať krásu neživých vecí vytvorených človekom – ako napr. umenie, hudba, literatúra, architektúra a pod. Budú tiež bojovať o zachovanie kultúry napr. proti ikonoklazmu, t.j. náboženskému úpadku, či všeobecnej degenerácii.

Pokračovať v čítaní článku “Preferencia pre živú alebo neživú krásu”

Ešte trochu k selekcii inteligencie

Čítal som nejaké zaujímavé texty o selekcii inteligencie v chladnejších oblastiach (a nielen o tom) a rád by som sa s vami podelil o nejaké to info. Z niektorých limitovaných informácii došlo napríklad k zovšeobecneniu, že agrikultúrne populácie, bez ohľadu na klímu, zvyknú mať vyššie IQ až o 13 bodov v porovnaní s ne-agrikultúrnymi populáciami (tu je zdroj). Vysvetlením pre tento fenomén bolo, že populačný rast vyvolaný poľnohospodárstvom vytvoril väčšiu genetickú diverzitu, ktorá by následne zahŕňala vývoj niektorých génových variantov, ktoré vedú k väčšej inteligencii.

Poľnohospodárstvo tiež produkuje výrobky, s ktorými sa dá ľahko obchodovať (ako napr. obilie) než lov a zber, a to následne vytvára väčšiu motiváciu pre skupinovú spoluprácu. Takáto kooperácia musí byť nejako udržiavaná zákonmi, ktoré budú často kriminalizovať správanie, ktorým sa vyznačujú menej inteligentní jedinci (krádež, vražda, atď.), čím dôjde k odstráneniu menej inteligentných jedincov z genofondu.

Ak ide o rozdiely v klíme tie môžu ovplyvňovať aj iné charakteristiky než je inteligencia. Chladné počasie môže zredukovať detskú úmrtnosť zabitím patogénov, ktoré disproporčne spôsobujú u detí chorobnosť, čím sa odstráni selektívny tlak, ktorý je v teplejších klímách kompenzovaný vyššou pôrodnosťou a skorším dospievaním, čím môže dôjsť k väčšiemu investovaniu do každého individuálneho dieťaťa, čo následne môže umožniť rozvoj vyššej inteligencie. Takže vyššia inteligencia, ako aj nižšia pôrodnosť a oneskorené dozrievanie sa objavujú v tých populáciách, ktoré sa vyvíjali v chladnejšej klíme. (Zdroje: Rushton, 1985, Lynn a Vanhanen,Rushton, 2004).

Našiel som nejaký relatívne nedávny výskum (Bouwell, 2013), ktorý naznačuje, že existuje negatívny vzťah medzi IQ a plodnosťou dokonca i vtedy, keď sa kontrolujú ďalšie potencionálne premenné. Ako zvyčajne, zástancovia teórie chladných zím, resp. života v severnejších zemepisných šírkach naznačujú, že selekcia pre inteligenciu bola potrebná i z hľadiska vyrovnania sa s obmedzenou dostupnosťou jedla vyvolanou chladným, zimným počasím.

Bohužiaľ, treba opäť spomenúť aj isté negatívum. Sú tu nejaké dôkazy (Woodley et al, 2013), na základe merania reakčných časov, že inteligencia medzi Európanmi od konca 19.storočia klesla o 12 až 14 bodov. Autori naznačujú, že to mohlo byť spôsobené poklesom infekčných ochorení, ktoré predtým limitovali reprodukciu nižších tried. Nemal by nás preto prekvapovať masívny rozvoj eugenického hnutia práve v 19.storočí.

O povrchnosti spájania eugeniky a rasového realizmu s nacizmom

Jednou z oblastí, s ktorou je nacistické Nemecko neustále mylne asociované je absurdná predstava o akomsi jeho primáte v rasovej vede či v eugenike. Pre mnohých bude prekvapením skutočnosť, že NS Nemecko v skutočnosti skôr oponovalo empirickej a naturalistickej rasovej vede, ktorú mnohé západné národy v tom čase favorizovali.

Pokračovať v čítaní článku “O povrchnosti spájania eugeniky a rasového realizmu s nacizmom”

Haploskupiny Európy

Našiel som zopár pekných máp, ktoré ukazujú približné rozdelenie Európanov.

1.Širšia mapa

Ako vidíte strední a východní Indo-európania, vrátane Slovákov, patria do haploskupiny R1a. Niekto by ju možno označil aj za slovanskú haploskupinu.

2. Užšia mapa

Tu už vidíme užšie rozdiely. Mapka nám ukazuje dominantnú haploskupinu s viac ako 30% prítomnosťou. Jasne môžeme vidieť rozdiel medzi stredoeurópskym priestorom a východo-slovanským (Poliaci, Ukrajinci, Rusi).

3. Výsledná etno-genetická mapa Európy

Oblasť Česka, Slovenska a Maďarska môžeme označiť ako slovansko-germánsky priestor.

Zaujímavé fenomény: ľavorukosť

Výborné video od britského antropológa Edwarda Duttona. Treba si pozrieť celé video – ja vám spravím len kratší výcuc. 🙂

Ste ľavoruký? Máte ľavorukého člena v rodine? Ide totiž o anomáliu. Takýto ľudia totiž nemajú symetrický mozog.

Ľavorukosť naznačuje, že niečo chybné sa udialo počas vývoja mozgu. Mozog takýchto jedincov je asymetrický,t.j. využívajú výraznejšie viac jeho pravú hemisféru.

Zopár zaujímavostí:

1. Ľavorukosť sa často vyskytuje u ľudí, ktorí sa narodili predčasne. Narodiť sa predčasne predstavuje suboptimálnu podmienku. Čím viac predčasne sa jedinec narodí, tam viac sa zvyšujú šance, že bude abnormálny.

2. S predčasným narodením koreluje autizmus. A autizmus je ďalšia podmienka, ktorá býva asociovaná s ľavorukosťou. Prečo? Lebo autizmus opäť indikuje to, že vývoj ľudského mozgu neprebiehal zvyčajným spôsobom – bol nestabilný. A výsledkom je mozgová asymetria, mozog sa nevyvinul optimálne.

3. Ľavorukosť ďalej koreluje s nižším vekom dožitia aj s nižším IQ (pri ňom sa ešte pristavíme, lebo s ním je to pri ľavorukých komplexnejšie).

4. Abnormálna sexualita je ďalšia oblasť, ktorá je spojená s ľavorukosťou. U homosexuálnych mužov je ľavorukých 13%, u heterosexuálnych 11%. Nie je to veľký rozdiel, ale predsa tu je, predsa to niečo indikuje. Ide o to, že tento rozdiel sa začína výrazne zvyšovať, ak ide o väčšie sexuálne extrémy. U pedofilov je ľavorukých 32%. A u transsexuálov je to až 50%. Jednoducho: čím je niekto extrémnejšie abnormálny po sexuálnej stránke, tým je i väčšia pravdepodobnosť, že bude ľavoruký.

5. Géniovia a ľavorukosť: a teraz opäť k tomu IQ. Áno, ľavorukí majú v priemere nižšie IQ, ale zároveň platí, že distribúcia je výraznejšie nerovnomerná – majú totiž aj väčší výskyt géniov. Mnohí veľkí vedci, ľudia ako Isaac Newton, Darwin a podobné typy, boli ľavorukí. A to platí i pre veľkých náboženských či politických lídrov. A opäť je tu spojenie i s predčasným narodením. Dáva to zmysel: esencia génia totiž býva kombináciou veľmi vysokého IQ s aspektami autizmu (obzvlášť nízkej empatie, čo je typická črta autizmu). A ako sme si už povedali, autistická osobnosť nám koreluje s ľavorukosťou.

Každopádne, ako som už písal, viac vám povie vo videu vedec Dutton (ktorý je tiež ľavoruký). A ak by vás to zaujímalo, autor tohto príspevku je pravoruký, ale má ľavorukého brata a dedka. 🙂

O kognitívnom vývoji Európanov

Kanadský sociológ histórie a univerzitný profesor Ricardo Duchesne nám ponúkol pozoruhodný text, ktorý sa venuje špecifickému psychogenetickému poznávaniu u Európanov. Ide o náročnú a nie úplne jasnú tému, ktorá si istotne vyžaduje hlbší výskum. Text treba vnímať ako istý úvod do problematiky operacionálnej teórie intelektu a genetickej psychológie Európanov. Spracoval som len jeho prvú časť formou voľného a skráteného prekladu, ale pre lepšie pochopenie odporúčam prečítať si obe časti, ktoré vyšli na webe Council of European Canadians.

Pokračovať v čítaní článku “O kognitívnom vývoji Európanov”

Otázka eugeniky – pojem a význam, 1.časť

Eugenika – slovo, ktoré okamžite vzbudí u mnohých kontroverzie, predovšetkým skrz svoju nešťastnú asociáciu s nacistickým Nemeckom. Ide o smer či vedný obor často opradený natoľko negatívnym významom, že tvorí doslova akýsi mystický príbeh – príbeh o tom ako sa údajne pseudovedecké hnutie maskované altruistickým cieľom pomôcť ľudským masám zmenilo na barbarskú genocídu miliónov ľudí.

Pokračovať v čítaní článku “Otázka eugeniky – pojem a význam, 1.časť”