Voltaire o abrahámizme

Áno, Voltaire patril k tým, ktorí sa s tým veľmi nesr…no dobre, nedávali si servítku pred ústa. 🙂 Čo by s ním dnes robil taký Danko? 🙂

O kresťanstve

“Naše náboženstvo je nepochybne to najsmiešnejšie, najabsurdnejšie a najkrvavejšie náboženstvo aké kedy infikovalo tento svet. Vaše veličenstvo urobí ľudskej rase večnú službu, ak vykorení túto neslávnu poveru. Nehovorím to, ak sa nachádzam medzi spodinou, ktorá nie je hodná toho byť osvietená a je kedykoľvek vhodným adeptom pre žart, hovorím to, ak sa nachádzam medzi čestnými ľuďmi, medzi ľuďmi, ktorí vedia rozmýšľať, medzi tými, ktorí si želajú rozmýšľať…Mojou jedinou ľútosťou v umieraní je, že vám nemôžem pomôcť v tomto šľachetnom pláne, najdôležitejšom a najrešpektovanejšom na aký môže ľudská myseľ poukázať.”

(List adresovaný pruskému kráľovi Frederikovi II.)

O islame

“Korán učí strachu, nenávisti, pohŕdaniu ostatnými, vražde ako legitímneho prostriedku pre rozšírenie a zachovanie tejto satanskej doktríny. Hovorí s opovrhnutím o ženách, klasifikuje ľudí do tried a volá po krvi a ešte viac krvi. Napriek tomu mal ten obchodník s ťavami (Mohamed) vzbudiť vzburu vo svojej dedine v spojení s nejakými biednymi stúpencami, ktorých presvedčil, že hovorí s anjelom Gabrielom, že sa pýši tým, ako bol prevezený do neba, kde obdržal časť tejto nezrozumiteľnej knihy, ktorej každá strana uráža zdravý rozum, aby nakoniec títo stúpenci vzdali hold tejto knihe. Sľubuje, že uvrhne krajinu do železa a ohňa, že podreže hrdlá otcov a unesie dcéry, že dá porazeným na výber medzi jeho náboženstvom alebo smrťou: toto nemôže ospravedlňovať žiaden človek, minimálne, ak sa nenarodil ako Turek alebo ak táto povera neuhasila v ňom všetko prirodzené svetlo.”

(List adresovaný pruskému kráľovi Frederikovi II.)

O judaizme

“V krátkosti, považujeme židov za ignorantských a barbarských ľudí, ktorí dlho spájali to najpodlejšie lakomstvo s najodpornejšou poverou a najnezmieriteľnejšou nenávisťou pre každý národ, ktorým boli tolerovaní a obohatení. “

(Filozofický slovník)

…Títo (Židia) sa, všetci do jedného, rodia s krikľavým fanatizmom v srdciach, tak ako Bretónci a Nemci sa rodia so svetlými vlasmi. Vôbec by som nebol prekvapený, keby títo ľudia v budúcnosti privodili skazu ľudskej rasy.“

( Lettres de Memmius a Cicéron (1771)

Ako sa najlepšie vyrovnať so smrťou

Nepatrím k tým, ktorí by mali problém uvažovať o smrti a robím to pomerne často. Dodnes si živo spomínam na to, ako ma zasiahla smrť môjho starého otca v čase, keď som bol ešte žiakom základnej školy. Išlo o môj prvý pokus vyrovnať sa s týmto fenoménom, a preto to bolo vtedy najťažšie. Ďalšie prípady úmrtí veľmi blízkych ľudí ma tiež na istý čas uvrhli do vnútornej krízy – ale tá už nikdy netrvala tak dlho a intenzívne ako v prvom prípade.

Pokračovať v čítaní článku “Ako sa najlepšie vyrovnať so smrťou”

Za lepšie kresťanstvo

Rozhodol som sa spísať pre mojich kresťanských priateľov a čitateľov (a samozrejme nielen pre nich) zopár myšlienok, bodov, o ktorých si myslím, že by z kresťanstva urobili náboženstvo viac kompatibilné s našimi potrebami (povedzme, že to píšem z anti-globalistického pohľadu). Text je mierne kritický, ale zároveň sa snaží ponúknuť možné riešenia pre zlepšenie jeho súčasného stavu. Príspevok sa nesnaží tvrdiť, či je kresťanstvo pravdivé alebo falošné, ani to či je dobré alebo zlé. Iba berie do úvahy skutočnosť, že mnohí Slováci a Európania sú kresťania, a preto by bolo rozumné prísť s takou interpretáciou viery, ktorá bude v súlade s kultúrnym a etnickým zachovaním Západu/Európy.

1. Používajte namiesto hebrejských textov pre Starý zákon Septuagintu. Predovšetkým Septuaginta je staršia ako masoterické a iné hebrejské texty a väčšina odborníkov má za to, že práve Septuagintu používali i prví apoštoli. Takáto zmena tiež pomáha odpojiť kresťanstvo od kultúry a jazyka talmudického judaizmu.

2. Skúste prísť na to, ako by sa dal harmonizovať istý bojovný duch a zároveň umiernená skupinová selekcia s kresťanskou etikou. 1.list Timotejovi 5:8 môže byť nápomocný.

3. Skúste prísť na to, ako by sa dali interpretovať slová Ježiša v evanjeliách tak, aby neviedli k marxistickým, dysgenickým sentimentom (patologická adorácia chorých a chudobných). Práve tento sentiment z evanjelií často vedie k tomu, že niektorí kritici z alternatívno-pravicového spektra chápu ľavičiarov/marxistov v podstate ako “kresťanov bez Krista” a prisudzujú kresťanstvu zodpovednosť za bláznivú a falošnú “ideológiu oslobodenia” (kultúrny marxizmus, kritická teória, atď.).

4. Interpretujte význam imperatívu “nemilujte svet” (1.epištola Jána) a podobné výroky ako neprodukčné, nefunkčné (kvázi – gnostické) sentimenty. V konečnom dôsledku človek musí akceptovať fyzickú realitu, aby bol motivovaný zlepšiť civilizáciu.

5. Systematizujte nesionistickú interpretáciu Rimanom 11 a tiež poriešte Genezis 12. Moderné židovstvo by nemalo mať akýkoľvek špeciálny duchovný status odlišný od gójov.

6. Skúste interpretovať 2. list Korinťanom 6. kapitola tak, že kresťania a nekresťania môžu medzi sebou spolupracovať, aby dosiahli spoločné politické ciele. Bez kooperácie civilizáciu nezachránite.

7. Západokresťanské cirkvi by sa mali pokúsiť reformovať ich pohľad na prvotný hriech tak, aby bol viac v súlade s názorom východnej pravoslávnej cirkvi. Vo východnom chápaní je človek vnímaný ako padlý, nie vinný, skrz prvotný hriech. Takýto prístup by aspoň čiastočne mohol zmierniť axiologické prepojenie medzi prvotným hriechom a dnešnou bielou vinou, mužskou vinou, holokaustovou vinou, a pod.

8. Snažte sa odlúčiť koncept Boha od blízkovýchodnej kmeňovej bytosti s menom “YHWH” – práve Septuaginta by mohla byť v tomto nápomocná, pretože Boh tu nie je nazývaný “YHWH”.

9. Pokúste sa prísť s takým kresťanstvom, ktoré minimálne dokáže rešpektovať a oceniť i pred-kresťanskú kultúru Európy a jasne uznať jej zásadnú úlohu v založení európskej/západnej civilizácie skrz kultúru Grékov a Rimanov (a tiež prínos Keltov, Germánov a Slovanov pri budovaní európskej aristokracie či civilizácie obecne). Je načase opäť hovoriť o 4 rímskych aristokratických cnostiach – Dignitas, Gravitas, Pietas, Virtus. Všeobecne povedané, treba zachovať organickú kontinuitu s predkresťanskou antikou. Ako inšpirácia tu môže poslúžiť i obdobie renesancie.

To by bolo zatiaľ všetko. Ak by vás napadli ešte ďalšie prínosné myšlienky ako zreformovať kresťanstvo a urobiť z neho lepšie a užitočnejšie náboženstvo budem veľmi rád.

O podvracaní západného okultizmu

V mojom texte pod názvom “O tom, ako globalisti zneužívajú okultizmus” sme si niečo povedali o fascinácii globalistických elít okultizmom, či aspoň tým, čo sa javí na povrchu ako okultizmus. Nech už je ich dôvodom pre túto fascináciu čokoľvek, tak platí, že je veľmi naivné podceňovať vplyv akýchkoľvek spirituálnych či filozofických prúdov označovaných ako „okultné“. Napriek tomu, že tieto koncepty nie sú až tak často zobrazované mainstreamom, ktorý sa im z dobrých dôvodov skôr vyhýba a väčšina verejnosti o nich veľa nevie, tak vždy mali moc zlákať a i radikálne zmeniť svetonázor tých jedincov, ktorí sa odvážili zobrať okultizmus vážne. Z tohto dôvodu ich tiež môžeme považovať za formálne neuznávaný zdroj politického správania jednotlivcov i spoločnosti.

Pokračovať v čítaní článku “O podvracaní západného okultizmu”

Zopár úvah o tradicionalizme, metafyzike a istej dileme

René Guénon

Najmä behom posledného roka som napísal niekoľko textov, komentárov, resp. iných príspevkov, v ktorých som sa, či už explicitne alebo zväčša len implicitne, dištancoval od tzv. Tradicionalizmu (filozofie ľudí ako Július Evola, René Guenón, atď.), ale i tradicionalizmu všeobecne a zdôraznil skôr príklon k sekularizmu či osvietenským hodnotám. Je pravdou, že v minulosti som celkom koketoval práve s tradicionalizmom/ Tradicionalizmom, aby sa moje pohľady nakoniec od neho do istej miery odklonili.

Pokračovať v čítaní článku “Zopár úvah o tradicionalizme, metafyzike a istej dileme”

O tom, ako katolícka cirkev pomáha islamizovať Európu

Pohľad na horiacu katedrálu určite pohol s mnohými. Nech už to so spálením Notre Dame bolo akokoľvek, tak kresťania môžu kľudne túto udalosť interpretovať ako Božie varovanie. Posolstvo je tu jasné: Boh je sklamaný svojou cirkvou a v istom zmysle ju teda opúšťa. A odkomunikuje to spálením jedného z jej najväčších a najznámejších chrámov.

Pokračovať v čítaní článku “O tom, ako katolícka cirkev pomáha islamizovať Európu”