Čo stojí za vzostupom Írska?

Slová prekladateľa: Írsko je zaujímavou ukážkou toho, ako národ, ktorý má jedno z najnižších IQ v západnej Európe (92) a dlhodobo žil v relatívnej chudobe a útlaku, dokázal behom krátkej doby ísť neuveriteľne ekonomicky hore a zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva. Čo stálo za týmto raketovým úspechom? A v čom môže byť Írsko inšpiráciou i pre nás?

autor: Curt Doolittle

Otázka: Poznáte nejakú dobrú a nedávnu knihu, ktorá by ozrejmila írsky ekonomický model a to čo stojí za vzostupom tzv. Keltského tigra?

Odpoveď: Nie je potrebné čítať žiadnu knihu. Vysvetlenie je príliš jednoduché na to, aby sa musela písať kniha.

  1. Íri poskytli vysoké daňové stimuly spoločnostiam, ktoré by lokalizovali a zamestnávali vysoko kvalifikovaných (technologických) pracovníkov.
  2. Majú súdny systém Spojeného kráľovstva, ktorý je po americkom, druhým najlepším na svete, a preto minimalizuje riziko investovania a korupcie.
  3. Disponovali množstvom nedostatočne využitého, pre-vzdelaného, ľudského kapitálu, ktorý hovorí po anglicky, je kresťanský, je súčasťou škandinávskej kultúry (áno, naozaj) a lacný, pokiaľ ide o hodinové náklady (Írsko je katolícka verzia ortodoxnej kultúry na Ukrajine).
  4. Dokázali dobre využiť (nútenú) redistribúciu z EU.

Inak povedané, írsky zázrak je funkciou nízkeho zdaňovania, médianu IQ okolo 100, nízkych nákladov, vzdelanej populácie, ktorá má severoeurópsku etiku a morálku a hovorí svetovým jazykom obchodu (t.j. angličtinou) a zároveň má jeden z najlepších právnych systémov na svete.

Takáto stratégie je replikovateľná len za predpokladu, že máte LOKÁLNY KAPITÁL a KULTÚRNY KAPITÁL a VEDOMOSTNÝ KAPITÁL k tomu, aby ste ju duplikovali. Ergo, táto stratégie sa dnes už blíži k vyčerpaniu. (Hoci technický sektor na Ukrajine sa usilovne snaží ju skopírovať).