Kam ideologicky patrím

Chcel by som trochu priblížiť môj ideologický profil. Moje politické pohľady sú už dlhšiu dobu pomerne veľmi stabilné. Relatívne nedávno som mierne prehodnotil môj postoj k Rusku, ktorý býval v minulosti pomerne kritický. Rozhodne nezdieľam zvyčajné sentimenty pro-ruských idealistov, s ktorými sa tak často stretneme v alternatívnych kruhoch. Ruský režim alebo systém je pre mňa z viacerých dôvodov problematický, avšak dnešnú veľmi agresívnu anti-ruskú zahraničnú politiku a rétoriku presadzovanú atlanticistami považujem za zbytočné zahrávanie sa s ohňom.

Pomerne nedávno som dosť otvorene vyjadril i podporu vládnym stranám SMER a SNS, ktoré sa stali jasným terčom “globalistického molocha” sledujúceho prevrat v našej krajine. Myslím, že prílišné dištancovanie sa niektorých národných síl od mainstreamových politických strán je skôr chyba. Alternatívna sféra by určite mala vedieť lepšie taktizovať a nebáť sa i vstupu do mainstreamových strán, aby ich mohli ovplyvňovať správnym smerom.

Každopádne zvyšok zostáva po starom: považujem sa za biologického realistu a slovenského patriota, ale v zásade menej „tradicionalistického“ v takom tom ťažko ideologickom (zvyčajne platónskom) zmysle. Som teda prívetivejší k niektorým ľavičiarskym a liberálnym sentimentom. Odmietam radikálny feminizmus i útoky na tradičnú rodinu a pokusy zmeniť heteronormativitu spoločnosti. Na druhej strane prílišnú mizogýniu a homofóbiu niektorých radikálnejších skupín zásadne odmietam – je to kontraproduktívne a väčšinou hlúpe.

Jednoznačne podporujem voľný trh, súkromnú iniciatívu a slobodu podnikania, ale odmietam surový sociálny darwinizmus niektorých extrémnych libertariánov. Myslím, že na Slovensku také niečo nemá ani veľkú šancu uspieť a rôzne radikálne experimenty, ktoré poznáme napr. z Južnej Ameriky tu nemajú miesto. Istá forma sociálnej podpory a solidarity je nevyhnutnosť.

Absolútne nepodporujem neoliberálne a neokonzervatívne politiky, hoci niektorí politickí blogeri a youtuberi zvýšili moje ocenenie pre prax klasického liberalizmu. Častokrát sa vraciam napr. k takému Stefanovi Molyneuxovi, ktorý je ideálny pre prebudenie vašich neznalých liberálnych priateľov, niekedy len preto, že je fajn počuť niekoho, kto nie je fanaticky ideologický.

Pokiaľ ide o problematiku národného socializmu, talianskeho fašizmu či iných obdobných medzivojnových hnutí, mám za to, že nejaká prílišná adorácia týchto režimov je dnes skôr kontraproduktívna, nehovoriac o nejako okatom napodobňovaní. Som za vecnú diskusiu bez prehnaných emocií, kde sa nebudeme báť kritiky i spomenutia pozitív. V tomto prípade absolútne podporujem slobodu slova.

A nakoniec, neodmietam demokraciu per se. Verím v ideu, že organická, ľudová demokracia nám v dnešnom svete poslúži asi najlepšie. Ľudia si na ňu už príliš zvykli a ťažko ich nalákate na niečo iné. Mojim ideálom je teda demokratický štát s národnými a eugenickými hodnotami zakotvenými v jeho ústave a spoločenskom profile – štát, ktorý by bol schopný kombinovať hodnoty slobody, výberu, možností a individuálneho rozvoja a sebapresadenia so solidaritou socio-kultúrno-etnickej komunity a snahou o jej zušľachtenie. A myslím, že takýto štát môže byť dnes omnoho príťažlivejší pre väčšinu než nejaký “fašizmus”.

Pridávam ešte výsledky v 2 politických testoch:

V teste “Political Compass” mi vyšla centristicko-ľavičiarska pozícia.


Test “8 values” dopadol podobne a charakterizuje ma ako “ľavičiarskeho populistu”. Nuž, asi by som sa nakoniec nemal až tak čudovať, prečo tak hltám komentáre Blahu. 🙂