Propertarián Curt Doolittle o Slovanoch

Umm. Nemôžem zhodnotiť Slovanov ako jednu skupinu. Môžem ich rozdeliť na západných (Poliaci a západní Ukrajinci), východných (Rusi) a južných (starí Európania).

Pokiaľ ide o západných Slovanov, tak na nich nie je čo kritizovať. Môžeme ich len požiadať, aby pokračovali vo formovaní západo-slovanskej civilizácie spájaním slovanských krajín oddelene od germánskeho, mediterráneho a ruského sveta. Môj výskum mi hovorí, že Poľsko by časom malo byť hneď za Nemeckom.

Keďže Rusi využívali literatúru a neboli zapojení do “filozofie” alebo “novej teológie” či “pseudovedy” a vzhľadom k tomu, že ruská literatúra reprezentuje konečnú literatúru “kresťanskej ríše”, je pomerne ťažké kritizovať Rusov z argumentačnej perspektívy. (Musím však spomenúť zvláštnu ruskú zaujatosť mágiou, pseudovedou a konšpiračnými teóriami).

Problém s Rusmi nie je v tom,  že chcú obnoviť ortodoxnú civilizáciu a vrátiť Byzanciu do kresťanských rúk, ale v tom, že obsadili východnú Európu, nerozvinuli strednú triedu a nevyvinuli dôveryhodný byrokratický systém a súdny systém, ktorý by bránil ľudí pred oligarchami a štátom. Prebieha tu v tomto smere istý progres, ale bude si to vyžadovať generáciu alebo dve, pokiaľ tu nebudú nejaké ďalšie prekážky. Predovšetkým, ruský odpor voči demokracii a ich úspech v obmedzení židovského vplyvu posunul Rusko na cestu, ktorá je superiórna oproti Západu. Ale podobne ako východná Európa, i Rusko potrebuje čas.

Južní Slovania v starej Európe (Byzancia) sú skôr zvláštni z dôvodov, ktorým stále dobre nerozumiem.

Autor: Curt Doolittle