Ešte raz o postoji k trestu smrti

30th January 1649, The execution of Charles I, (1600 – 1649), King of Great Britain, in front of Whitehall, London. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Nemám veľmi rád také to delenie na pravicu a ľavicu, ale keď už sme pri otázke trestu smrti, tak jeho obhajoba sa zvykne označovať za štandardne “pravicovú”. Napriek tomu nemám dojem, že by ho tu dokonca nacionalistická alternatíva veľmi obhajovala. Napríklad takí kotlebovci sa jasne vyjadrili, že sú proti trestu smrti. Ako som spomenul i v mojom texte “O ideologických nálepkách”, tak osobne patrím k zástancom tohto ultimátneho trestu.

Pokračovať v čítaní článku “Ešte raz o postoji k trestu smrti”