Prečo v USA klesá kriminalita?

Napriek masovej migrácii z tretieho sveta zločinnosť v USA za posledné roky v skutočnosti poklesla. Prečo je tomu tak? Propertarián Curt Doolittle nám veľmi stručne uvedie niekoľko dôvodov.

Všetka zločinnosť v Spojených štátoch upadá a poznáme odpoveď na otázku prečo. Dôvody sú:

  1. potraty a antikoncepcia.
  2. častejšie (a agresívnejšie) trestné stíhanie (nulová tolerancia) a uväznenie.
  3. častejšie (a agresívnejšie) trestné stíhanie (nulová tolerancia) a uväznenie.
  4. rozsiahle rozšírenie a užívanie lacnej a zároveň silnej marihuany.
  5. lacné vysokokalorické potraviny obsahujúce množstvo cukru a glutamanu sodného (sedatívum) a s tým spojená obezita.
  6. lacné videohry a obdobná zábava.
  7. nekonečná pornografia zadarmo – v skutočnosti sa značne podhodnocuje jej spoločenský benefit.
  8. zredukovanie olova v plyne, vo farbách a v iných produktoch.
  9. dramatický pokles úrovne testosterónu v dôsledku potlačenia mužskej dominancie a celkového fitness (a pravdepodobne aj v dôsledku estrogénov nachádzajúcich sa v plastoch).

Taktiež platí, že kriminalita sa takmer úplne koncentruje len v určitých demografických distribúciách, a mimo týchto distribúcií je americká zločinnosť podobná ako v Európe, t.j. s viac menej drobnými občasnými zločinmi/priestupkami, zväčša ide o tzv. zločiny bielych golierov.

Zdroj: https://propertarianism.com/2018/04/09/why-is-crime-decreasing-in-the-usa/