Problematika ľudských práv

O medzinárodných ľudských právach počujeme neustále. Mnohí možno túto oblasť i študovali na vysokej škole alebo v nej pracovali bez toho, aby o nej nejako hlbšie premýšľali (čo bol prípad i mojej maličkosti). Mám za to, že moje súčasné námietky voči tomuto konceptu sa vykryštalizovali postupne s tým, ako som sa oboznamoval s rozmanitými alternatívnymi autormi a ich názormi, ktoré dnes považujem za inšpiratívne alebo sa s nimi viac či menej stotožňujem.

Pokračovať v čítaní článku “Problematika ľudských práv”