Problematika morálky

Počúval som túto zaujímavú diskusiu o filozofii morálky a z diskutujúcich musím dať za pravdu vedcovi JF. Súhlasím s ním, že morálny nihilizmus je fakticky pravdivá pozícia, ktorú môžete zastávať. Ale zároveň si myslím, že pre ľudský život a jeho potreby je nevyhnuté ponechať si aj subjektívne zhodnotenie.

Z čisto pragmatického hľadiska spoločnosti nemôžu dobre existovať v takom poriadku alebo štádiu, v ktorom sú subjektívne hodnoty populácie príliš odlišné a narážajú do seba. Z tohto dôvodu tvrdenie, že existuje akási objektívna axiológia dobra a zla, môže udržať poriadok v spoločnosti a u jednotlivca, hoci takáto predstava je fakticky nesprávnym tvrdením.

Problém s argumentmi ľudí ako Stefan Molyneux, podľa ktorých existuje objektívna hodnota dobra a zla, je podobný ako na konsenze založenom argumente „tradicionalistov“, t.j. naivná predstava, že všetky ľudské bytosti a všetky ľudské skupiny majú rovnakú „morálnu“ intuíciu. Nie, nemajú – nič také reálne neexistuje. A táto skutočnosť sa nám pomerne často ukazuje podstatným spôsobom: morálne intuície sa totiž odlišujú na základe biologických parametrov ako inteligencia, osobnosť či evolučná stratégia. A práve toto je dôvod prečo nie je normatívne vhodné vynucovať interpersonálnu asociáciu. 🙂

Hoci ak budeme brať do úvahy pohľady propertarianizmu, teda konkrétne pána Curta Doolittla, tak sa zdá, že obhajcom morálneho nihilizmu predsa len niečo chýba: a to uchopenie morálky, ktorá je operatívne definovaná nie ako ocenenie “dobra a zla”, ale jednoducho ako skutočnosť ne-parazitizmu prítomného v niektorom našom správaní. Ak je správny práve tento pohľad (morálka ako forma neparazitizmu), potom niektoré správanie môže byť objektívne popísané ako morálne a ďalšie ako nemorálne, avšak rozhodnutie o tom, či to ktoré správanie označíme za dobré alebo zlé je už preferenčným hodnotovým úsudkom.

Každopádne, v tomto som osobne na strane propertariána Doolitllea, ktorý si vo svojom koncepte morálneho objektivizmu dokáže udržať aj zákon môjho obľúbeného “rasistu” Davida Humea . Každopádne diskusia s morálnymi nihilistami ako JF alebo famóznym Ryanom Faulkom by bola veľmi vítaná.

Nakoniec už len chcem poznamenať, že pojem objektívneho dobra a zla, rovnako ako Aristotelove porozumenie pojmu telos (cieľ, účel), ktoré nám inherentne implikuje, že to čo má byť (čo je žiaduce) nie je prísne oddelené od toho, čo je (teda od skutočného bytia človeka), zmiešava normatívne a pozitívne, t.j. porušuje Humov zákon.

Islamský totalitarizmus

Na úvod chcem povedať, že som dlho zvažoval aký výraz použiť. Pôvodne som prišiel s pomerne často používaným výrazom “islamofašizmus”, ale ten som sa rozhodol nakoniec odmietnuť. Považujem za intelektuálne nepoctivé a v konečnom dôsledku i kontraproduktívne používať pojem fašizmus vo vzťahu k ideológiám, s ktorými historicky nemá nič spoločné. Navyše keď sa nad tým lepšie zamyslím možno by výraz “islamoboľševizmus” bol omnoho trefnejší ako spájanie islamu (čiže univerzalistickej a rovnostárskej abrahámovskej viery, ktorá historicky skôr potierala národné identity) s radikálne nacionalistickou ideológiou.

Čo presne je teda islamský totalitarizmus alebo ak chcete “islamoboľševizmus”? V krátkosti, ide o stratégiu národov Blízkeho východu a severnej Afriky, ktorých priemerné IQ sa pohybuje niekde okolo 80 bodov, zameranú na udržanie ich tradičných identít v modernej dobe.

Táto stratégia zvyčajne zahŕňa prenasledovanie náboženských menšín, polygamiu, manželstvá so ženami, ktorých vek by väčšina Európanov považovala za príliš nízky, t.j. pedofíliu, popravy, event. väznenie homosexuálov a tiež všeobecnú túžbu násilne dobiť nové teritórium z dôvodu obyčajnej poverčivosti (a následne popraviť, alebo ťažko zdaniť tých ľudí, ktorí odmietnu konvertovať na túto iracionálnu poveru).

Takáto forma vlády by na Západe mohla byť podporovaná len tými najmenej inteligentnými príslušníkmi radikálnej pravice alebo radikálnej ľavice, ktorí často odporúčajú genocídu židov, belochov, kresťanov, masové vyvraždenie homosexuálov, atď. Ide o formu vlády, ktorú by žiadna skutočne inteligentná osoba žijúca v súčasnosti nemohla brať vážne – koniec koncov je jasné, prečo niečo také môže existovať v dnešných dňoch (t.j. v informačnom veku) len u národov, ktorých priemerné IQ je pod 90.

Rozhodne nie je dôvod niečo také napodobňovať. Ide v podstate o fundamentálne nezápadnú politickú formu, ktorá z dlhodobého hľadiska dobre nefunguje (stačí sa pozrieť na životnú úroveň, slobody, mieru korupcie, atď. v moslimských krajinách).

So znepokojením však sledujem prejavy sympatií k tejto nechutnej ideológii zo strany niektorých ľudí, ktorí sa označujú za „pravičiarov“, “nacionalistov” či dokonca „národných socialistov“. Títo ľudia očividne nikdy nečítali Lothorda Stoddarda alebo Alfreda Rosenberga, ktorí varovali pred tendenciou Arabov k náboženskému fanatizmu. O kritickom postoji Savitri Devi, ktorá označovala islam spoločne s kresťanstvom a boľševizmom za pre ňu nenávidené „náboženstvo rovnosti“ škoda hovoriť.

Je jasné, že práve nárast, resp. posilnenie moslimského extrémizmu bude generovať ešte viac utečencov. Veď práve ISIS, čo je odnož islamu vo svojej najčistejšej, abrahámovsko-semitskej, podobe je dnes hlavným generátorom prílivov utečencov do Európy. A ak by ISIS vyhral, potom bude metastázovať i do Libanonu, Turecka, Jordánska, atď. a generovať ešte viac migrantov a fanatikov. Každý rozumný Európan preto dnes pevne stojí na strane sekularistu Asada.

Pre Európu by bolo najlepšie, ak by sa na Blízkom východe presadilo niečo ako bahaistický sekulárny republikanizmus, ideálne rozšírený i do miest ako Saudská Arábia, Kuvajt a gulfské štáty, ktorých králi, emiri, atď., si právom zaslúžia osud posledného irackého kráľa Fajsala II.

Internetoví trollovia sú narcisti, psychopati a sadisti

Pozn.prekladateľa: Ako pravidelný návštevník a prispievateľ na stránkach Nadhľadu a Protiprudu som sa pri diskusiách musel častokrát potýkať s agresívnymi trollmi (pozdravujem najmä svargu a Gríšu Ilmorana :-)), a preto som sa rozhodol preložiť nasledujúci veľmi poučný text. Treba vedieť s čím tu máme do činenia.

Internetoví trollovia sú narcisti, psychopati a sadisti

Trollovia budú klamať, preháňať a urážať, aby vyvolali reakciu. V mesačníku “Osobnosť a individuálne rozdiely” bola publikovaná štúdia, ktorá potvrdzuje to, čo sme všetci dávno tušili: že internetoví trollovia sú odporní ľudia.

Začnime však priamou definíciou: Internetový troll je niekto, kto prichádza do diskusie a následne uverejňuje komentáre určené na narušenie rozhovoru a vyvolanie zlej nálady. V skutočnosti sa často zdá, že za ich komentármi nie je žiaden skutočný účel s výnimkou rozrušiť všetkých ostatných. Trollovia budú klamať, preháňať a urážať, len aby získali odpoveď. Aký typ osobnosti by niečo také robil?

Niektorí kanadskí vedci sa rozhodli nájsť odpoveď.Uskutočnili dve online štúdie na vzorke viac ako 1200 ľudí, ktorým poskytli osobnostné testy spoločne s prieskumom o ich internetovom správaní. Hľadali dôkaz pre spojenie trollingu s “temnou tetradiou” osobnostných vlastností: s narcizmom, machiavelizmom, psychopatiou a sadizmom. Zistili, že najvyššie skóre v “temnej tetrardii” dosahovali ľudia, ktorí sa priznali, že trolling bol ich obľúbená internetová aktivita.

Aby ste získali predstavu do akej miery boli tieto vlastnosti medzi internetovými trollmi prevalentné, prečítajte si príspevok z uvedenej štúdie: Pozrite sa najmä na to aké nízke skóre v “temnej tetradii” dosahujú všetci ostatní s výnimkou trollov! Ich skóre pre všetky štyri vlastnosti stúpa po grafe. Vzťah medzi tetradiou a a trollingom je natoľko signifikantný, že autori vo svojom článku píšu nasledovné: “…asociácia medzi sadizmom a GAIT (Global Assessment of Internet Trolling – Globálne posúdenie internetového trolovania) dosahovala také silné skóre, že o internetových trolloch možno povedať, že sú prototypom každodenných sadistov.”

Trollov skutočne teší, keď sa cítite zle. Opätovne citujme autorov štúdie: “Trollovia rovnako ako sadisti pociťujú radosť z úzkosti druhých ľudí. Sadisti sa chcú len baviť…a internet je ich ihrisko!”Pri opätovnom stretnutí trolla v online diskusii majte na pamäti, že:

1. Trollovia sú ľudia, s ktorými je náročné fungovať.

2. A je to vaše utrpenie, ktoré im prináša potešenie, takže tá najlepšia vec, ktorú môžete urobiť je ich ignorovať.

Referencie: Buckels, Erin E., Paul D. Trapnell, and Delroy L. Paulhus. “Trolls just want to have fun.” Personality and Individual Differences67 (2014): 97-102.

Zdroj: https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-online-secrets/201409/internet-trolls-are-narcissists-psychopaths-and-sadists

Kam ideologicky patrím

Chcel by som trochu priblížiť môj ideologický profil. Moje politické pohľady sú už dlhšiu dobu pomerne veľmi stabilné. Relatívne nedávno som mierne prehodnotil môj postoj k Rusku, ktorý býval v minulosti pomerne kritický. Rozhodne nezdieľam zvyčajné sentimenty pro-ruských idealistov, s ktorými sa tak často stretneme v alternatívnych kruhoch. Ruský režim alebo systém je pre mňa z viacerých dôvodov problematický, avšak dnešnú veľmi agresívnu anti-ruskú zahraničnú politiku a rétoriku presadzovanú atlanticistami považujem za zbytočné zahrávanie sa s ohňom.

Pomerne nedávno som dosť otvorene vyjadril i podporu vládnym stranám SMER a SNS, ktoré sa stali jasným terčom “globalistického molocha” sledujúceho prevrat v našej krajine. Myslím, že prílišné dištancovanie sa niektorých národných síl od mainstreamových politických strán je skôr chyba. Alternatívna sféra by určite mala vedieť lepšie taktizovať a nebáť sa i vstupu do mainstreamových strán, aby ich mohli ovplyvňovať správnym smerom.

Každopádne zvyšok zostáva po starom: považujem sa za biologického realistu a slovenského patriota, ale v zásade menej „tradicionalistického“ v takom tom ťažko ideologickom (zvyčajne platónskom) zmysle. Som teda prívetivejší k niektorým ľavičiarskym a liberálnym sentimentom. Odmietam radikálny feminizmus i útoky na tradičnú rodinu a pokusy zmeniť heteronormativitu spoločnosti. Na druhej strane prílišnú mizogýniu a homofóbiu niektorých radikálnejších skupín zásadne odmietam – je to kontraproduktívne a väčšinou hlúpe.

Jednoznačne podporujem voľný trh, súkromnú iniciatívu a slobodu podnikania, ale odmietam surový sociálny darwinizmus niektorých extrémnych libertariánov. Myslím, že na Slovensku také niečo nemá ani veľkú šancu uspieť a rôzne radikálne experimenty, ktoré poznáme napr. z Južnej Ameriky tu nemajú miesto. Istá forma sociálnej podpory a solidarity je nevyhnutnosť.

Absolútne nepodporujem neoliberálne a neokonzervatívne politiky, hoci niektorí politickí blogeri a youtuberi zvýšili moje ocenenie pre prax klasického liberalizmu. Častokrát sa vraciam napr. k takému Stefanovi Molyneuxovi, ktorý je ideálny pre prebudenie vašich neznalých liberálnych priateľov, niekedy len preto, že je fajn počuť niekoho, kto nie je fanaticky ideologický.

Pokiaľ ide o problematiku národného socializmu, talianskeho fašizmu či iných obdobných medzivojnových hnutí, mám za to, že nejaká prílišná adorácia týchto režimov je dnes skôr kontraproduktívna, nehovoriac o nejako okatom napodobňovaní. Som za vecnú diskusiu bez prehnaných emocií, kde sa nebudeme báť kritiky i spomenutia pozitív. V tomto prípade absolútne podporujem slobodu slova.

A nakoniec, neodmietam demokraciu per se. Verím v ideu, že organická, ľudová demokracia nám v dnešnom svete poslúži asi najlepšie. Ľudia si na ňu už príliš zvykli a ťažko ich nalákate na niečo iné. Mojim ideálom je teda demokratický štát s národnými a eugenickými hodnotami zakotvenými v jeho ústave a spoločenskom profile – štát, ktorý by bol schopný kombinovať hodnoty slobody, výberu, možností a individuálneho rozvoja a sebapresadenia so solidaritou socio-kultúrno-etnickej komunity a snahou o jej zušľachtenie. A myslím, že takýto štát môže byť dnes omnoho príťažlivejší pre väčšinu než nejaký “fašizmus”.

Pridávam ešte výsledky v 2 politických testoch:

V teste “Political Compass” mi vyšla centristicko-ľavičiarska pozícia.


Test “8 values” dopadol podobne a charakterizuje ma ako “ľavičiarskeho populistu”. Nuž, asi by som sa nakoniec nemal až tak čudovať, prečo tak hltám komentáre Blahu. 🙂

Vítam vás na mojom blogu

Všetkých vás zdravím. Po rokoch experimentovania na rôznych weboch či Facebooku som sa nakoniec rozhodol pre vlastný blog, tak aby ste všetci mohli mať prístup k mojim textom.

Samotný blog bude zameraný na rôzne oblasti, predovšetkým oblasť ľudskej biodiverzity, vývoja demografie, politiku, filozofiu, náboženstvo, sexualitu a pohlavný realizmus či históriu.

Tento blog bude slúžiť predovšetkým ako prostriedok na vyjadrenie istých intelektuálnych poznatkov o našej realite, tak ako ich chápem ja, ako aj mojich osobných rád a skúseností pre vás všetkých a všeobecne postojov k svetu.

V prípade, že v komentároch uverejníte otázku, na ktorú neodpoviem po krátkej dobe, prosím neberte to ako urážku, ale len ako obyčajnú zaneprázdnenosť každodenným životom. Ďakujem za vaše pochopenie.