Dôležitosť polyteizmu

Už dlhšiu dobu som chcel napísať niečo o polyteizme, keďže táto oblasť taktiež spadá do sféry môjho záujmu. V nasledujúcom texte chcem zdôrazniť jeho význam pre Európu a dôvod, prečo treba stavať skôr na náboženstvách s polyteistickým prvkom než na radikálnom protestantizme.

Pokračovať v čítaní článku “Dôležitosť polyteizmu”