Radačovský o “riešení” rómskeho problému

Kuffova veľká nádej. 🙂

Naozaj veríte, že LSNS je schopná tento problém vyriešiť? Snívajte samozrejme s nami (ale myslím, že to každý so základným raciom musí chápať). Tu je inak zaujímavé stanovisko europoslanca (joj, že by sme všetci chceli ten jeho plat? A za tú robotu. :-)) Miroslava Radačovského k tomuto najzávažnejšiemu problému Slovenska:

“Spôsob riešenia rómskeho problému, ktorý niekoľkokrát p. Nicholsonová verejne ako slovenská politička prezentovala a to sterilizáciou rómskych žien, je podľa môjho názoru neetický a pripomínajúci riešenia nie z tak dávnej minulosti, kedy boli ľudia sterilizovaní z dôvodu rasovej príslušnosti. Nič na tom nemení skutočnosť, že ide o dobrovoľné sterilizácie. Takýto spôsob riešenia môže mať pre niekoho nádych rasizmu, xenofóbie a nechcem sa vyjadriť ešte čoho, pretože v nálepkovaní mám svoje skúsenosti. 

Rómsku problematiku poznám veľmi dobre. Pôsobil som skoro 40 rokov ako sudca na východnom Slovensku, v Prešove, Košiciach, Poprade a viem viac ako ktokoľvek iný o aký problém ide. Pred tým, ako som sa stal sudcom, pôsobil som ako učiteľ vo výlučne rómskej komunite na východnom Slovensku. Rómsky problém tu existuje, vyvoláva niekedy oprávnené, niekedy neoprávnené napätie medzi menšinovou a väčšinovou spoločnosťou, avšak som zásadne proti extrémnemu spôsobu jeho riešenia a to bolo hlavným dôvodom, pre ktorý som za p. Nicholsonovú ako Slovák nehlasoval. Tiež mám určité výhrady proti používaniu pojmu Kuffovci. P. Kuffu osobne poznám, v minulosti som mu pomáhal riešiť aj problémy so sociálne neprispôsobivými jedincami a zastávam názor, že p. Kuffa ako kňaz urobil pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva na Slovensku viac ako ktokoľvek iný.”

Koľkože rokov to tá cirkev rieši problematiku Rómov? Mnohí radi vypisujú o tom aká má byť v tom úžasná. Fajn. Ale mám jednoduchú otázku: prečo to nijako nepociťujeme a stále sa píše o zhoršujúcom sa rómskom probléme? A neboli na tom cigáni náhodou lepšie za ateistického komunizmu, kedy bola cirkev odsunutá bokom? Hmm?

Ešteže nám tu pán Radačovský spomenul “záchrancu” a hviezdu našej alternatívy otca Kuffu, ktorému tak veľmi leží na srdci genocída národa slovenského homosexuálmi druhej triedy (to sú pre našeho dobrovoľného celibátnika ďalší masonovci alebo dahmerovci), a preto sa s takou vervou stará o reprodukčné zdravie narkomanov, alkoholikov a celkovo cigánskych asociálov. Tí síce neporodia žiadnych “turingov”, ale nejakého toho briskného rehoľníka by snáď len mohli, možno – na znak vďaky ekklésii. 🙂

A ak by náhodou predsa len zvíťazili tí Kuffovi nenávidení liberáli, tak ani vtedy to nemusí byť pre neho až také zlé, ako si myslí. Môže predsa ešte začať konvertovať afrických bonobákov či iných čičmekov, ako to radi robia jeho kolegovia v ďalekých to krajoch, a robiť z nich napríklad karmelitánky alebo františkánov. Proste win win pre nášho batmana na generácie dopredu. 🙂